Actuacions realitzades

Programa d’ajudes pel tractament de persones amb lesions neurològiques en risc d’exclusió social

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb la Fundació Step by Step amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia de les persones amb lesions neurològiques amb afectació al sistema nerviós central i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica gràcies a un tractament fisioterapèutic de qualitat.

Projecte Gènere

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb Projecte Home Catalunya amb l’objectiu de brindar una atenció específica a les dones amb problemes d’addiccions. La iniciativa va néixer per tal de millorar l’accés als programes de tractament de drogodependències, d’alcoholisme i de ludopaties que ofereix l’entitat.

Associació Esportiva Babar, Futbol Sala Socioeducatiu 2019-2020

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb la Fundació Pare Manel i amb l’Associació Esportiva Babar amb l’objectiu de transformar l'ambient personal i social en el que es desenvolupen els infants i els joves del districte barceloní de Nou Barris gràcies a una metodologia basada en la pràctica de l'esport.

Nous instruments d’avaluació cognitiva per a persones amb paràlisi cerebral o altres patologies del desenvolupament neurològic

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb la Fundació Aspace Catalunya amb l’objectiu d’actualitzar els instruments d’avaluació psicològica i neuropsicològica de l’entitat. La iniciativa permet detectar dificultats cognitives de forma precoç per tal de promoure el desenvolupament de les capacitats de les persones amb paràlisi cerebral o altres patologies.

Sistema de control d’accessos i avisos del nou Complex d’Habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Arc de Sant Martí

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb la construcció del Complex d’Habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Arc de Sant Martí per mitjà de l’adquisició i la posada en marxa dels lectors de paret que formen part del sistema de control d’accessos i avisos de l’immoble. L’edifici es va dissenyar amb l’objectiu de promoure l’autonomia dels beneficiaris del recurs.

Adaptacions funcionals de llars de persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb l’Associació per la Vida Independent (AVI) amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia de les persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica gràcies a la prescripció i la provisió de productes de suport i a la realització d’adequacions a les seves llars.