Actuacions realitzades

Aventubers

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb l'Asociación Experientia amb la finalitat de desenvolupar una iniciativa basada en la Teràpia a través de l’Aventura i dissenyada per respondre a les necessitats psicosocials dels joves amb un ús abusiu de les noves tecnologies.

Ampliació del Servei d’Atenció Terapèutica (SAT) i nova ubicació de les àrees d’administració, de comunicació, de lleure i de voluntariat d’Aspanias

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb Aspanias per mitjà de la cessió d’un local amb la finalitat de millorar l’atenció que l’entitat brinda a les persones amb discapacitat intel·lectual i altres trastorns del desenvolupament.

Envellir a casa

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb la Fundació Privada Avismón-Catalunya amb la finalitat de millorar la qualitat de vida, de fomentar l’autonomia i de promoure la seguretat de persones grans en situació de vulnerabilitat socioeconòmica per tal d’afavorir que poguessin viure i envellir a casa seva.

Escola de Noves Oportunitats

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb la Fundació Marianao per promoure l’Escola de Noves Oportunitats, una iniciativa que proporciona respostes i alternatives contra l’abandonament escolar prematur.

Accés digital als recursos residencials Violeta

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb la Fundació Àmbit Prevenció amb l’objectiu d’afavorir l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i de promoure les competències digitals de les beneficiaries dels recursos residencials Violeta, uns serveis d’acolliment gratuït adreçats a dones víctimes de violències masclistes i en situació de vulnerabilitat social.

Adaptacions funcionals de llars de persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb l’Associació per la Vida Independent (AVI) amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia de les persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica gràcies a la prescripció i la provisió de productes de suport i a la realització d’adequacions a les seves llars.