Avís legal

Dades identificatives. En compliment amb el deure d’informació recollit a l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació, a continuació es reflecteixen les següents dades: la institució titular d’aquest domini és la Ramon Molinas Foundation, d’ara en endavant RMF, amb domicili a aquests efectes a Ronda General Mitre 93, 2n 2a, de Barcelona.

Usuaris. La RMF proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis i/o dades, en endavant els continguts, a Internet pertanyents a la RMF. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis. L’usuari es compromet a fer un ús adeqüat dels continguts i serveis que la RMF ofereix a través del seu portal i amb caràcter anunciatiu, però no limitatiu, a no utilitzar-los per a:

(I) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(II) Difondre continguts o propaganda de caràcter discriminatori.

Protecció de dades. La RMF compleix amb les directrius de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre. Per això, amb cada formulari de recull de dades de caràcter personal, la RMF farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars de tractament de les seves dades, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Propietat intel·lectual i industrial. La RMF és titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del seu lloc web, així com dels elements que conté.

Exclusió de garanties i de responsabilitat. La RMF no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui ocasionar, a títol anunciatiu: errors o omissions en els continguts o falta de disponibilitat del portal, tot i havent adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Modificacions. La RMF es reserva el dret a efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes al seu portal.

Legislació aplicable i jurisdicció. La relació entre la RMF i l’usuari es regirà, en primer lloc i si fos d’aplicació al supòsit concret, per la legislació catalana i, en el seu defecte, per la legislació comú vigent en el moment. Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.