Avís legal

Dades identificatives. En compliment amb el deure d’informació recollit a l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació, a continuació es reflecteixen les següents dades: la institució titular d’aquest domini és la Ramon Molinas Foundation, d’ara en endavant RMF, amb domicili a aquests efectes a Ronda General Mitre 93, 2n 2a, de Barcelona.

Usuaris. La RMF proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis i/o dades, en endavant els continguts, a Internet pertanyents a la RMF. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis. L’usuari es compromet a fer un ús adeqüat dels continguts i serveis que la RMF ofereix a través del seu portal i amb caràcter anunciatiu, però no limitatiu, a no utilitzar-los per a:

(I) Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(II) Difondre continguts o propaganda de caràcter discriminatori.

Política de protecció de dades. Aquesta declaració estableix la política de privacitat de la RMF respecte a la informació que l’usuari brinda en acceptar les presents condicions. L’usuari, en acceptar les condicions generals, consenteix expressament, per mitjà d’aquesta acció afirmativa, la incorporació de les seves dades personals en els sistemes de la RMF i amb les finalitats següents, que l’usuari també accepta expressament:

 • Finalitat de tractament
  La recollida i l’ús de dades personals, excepte en els casos descrits a l’apartat següent “processament de dades per permetre l’accés al web”, només són possibles si l’usuari proporciona voluntàriament les seves dades personals. Això s’aplica per a les situacions i finalitats següents:
 • Tractament general (“el Tractament”)
  La gestió de les dades personals en el cas de les donacions serà realitzada d’acord amb la present política de privacitat. D’aquesta forma, les dades personals proporcionades seran recollides, processades i utilitzades amb la finalitat del manteniment de la relació contractual, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, així com l’enviament d’informació tècnica i operativa relacionada amb el Trcatament, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent.
 • Cessió de les dades de l’usuari
  No se cediran dades a tercers excepte si l’usuari ha donat el seu consentiment exprés i inequívoc prèviament, o per obligació o decisió legal o la consecució d’un interès legítim de la RMF, d’un tercer o del mateix usuari.
 • Termini de conservació de les dades de contractació
  Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts d’acord amb el que disposa el codi de comerç i la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 • Legitimació del tractament
  La base legal per al tractament de les dades personals de l’usuari és, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, el consentiment inequívoc prestat pel titular de les dades.
 • Finalitats addicionals al Tractament (tractament ulterior)
  Per a qualsevol altre tractament que no sigui l’esmentat en l’apartat anterior, la RMF, en tot moment, requerirà el consentiment exprés i inequívoc de l’usuari. Així, per quan es projecti el tractament ulterior de dades personals per a un fi que no sigui aquell per al qual es van recollir, es proporcionarà, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquest altre fi i qualsevol informació addicional pertinent de manera que l’usuari pugui expressar el seu consentiment exprés i inequívoc.
 • Legitimació del tractament ulterior
  La base legal per al tractament de les dades personals de l’usuari, en relació amb les finalitats anteriorment esmentades, és el consentiment prestat per part de l’usuari mitjançant l’acceptació de la corresponent política de protecció de dades personals.
 • Finalitats de tractament per permetre l’ús del lloc web
  Quan l’usuari visiti qualsevol dels llocs web de la RMF, aquesta recopila les dades necessàries perquè pugui accedir-hi (dades d’ús). Això inclou l’adreça IP i dades sobre l’inici, el final i el tema de l’ús del lloc web. Aquestes dades es fan servir per a la provisió i el disseny del servei basat en les necessitats de cada usuari i s’eliminen un cop ja no es necessiten.
 1. Perfils d’ús amb pseudònims per publicitat i investigació de mercat (seguiment i anàlisi web)
  Per publicitat, estudis de mercat i fer que l’ús dels llocs web de la RMF siguin el més agradable possible, la RMF utilitza sistemes de seguiment web. En aquest sentit, les dades sobre l’ús del lloc web en els perfils d’usuari pseudònims s’emmagatzemen. Això permet a la RMF desenvolupar encara més els seus llocs web i adaptar el contingut a les necessitats. L’usuari pot oposar-se a la creació de perfils d’ús pseudònims. D’una banda, pot evitar la configuració de cookies al seu navegador (veure Política de cookies). D’altra banda, pot instal·lar en el seu navegador certs complements per a protegir la seva privacitat, que impossibiliten el seguiment.
 2. Recopilació de dades per tercers proveïdors / xarxes socials
  El lloc web de l’RMF conté enllaços a operadors de xarxes socials (per exemple, Facebook, XING, Google Plus, LinkedIn, Twitter, etc.). Aquestes xarxes socials són operades exclusivament per tercers. Si l’usuari segueix els enllaços, la informació pot ser transmesa a aquests tercers. Per conèixer el propòsit i l’abast de la recopilació de les dades per les xarxes socials i el tractament ulterior local, així com els drets i la manera de protegir la privacitat, l’usuari s’ha de posar en contacte amb les respectives polítiques de privacitat dels propis operadors.
 3. Comunicació de dades a tercers
  No se cediran dades a tercers excepte si l’usuari ha donat el seu consentiment exprés i inequívoc prèviament, o per obligació o decisió legal o la consecució d’un interès legítim de la companyia, d’un tercer o de l’usuari mateix.
 • Exercici dels drets
  L’informem que té dret, de forma gratuïta i en la mesura que es compleixin els requisits legals, a obtenir confirmació sobre si a la RMF tractem dades personals que el concerneixen, o no. Com a persona interessada té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessariess per als fins que van ser recollides. Així mateix, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per motius legítims imperiosos.
  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. La RMF deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  En totes les comunicacions que tinguin el propòsit de reemetre publicitat podrà exercir el seu dret d’oposició. En la mesura que hagi atorgat el consentiment de protecció de dades, podrà revocar-lo en qualsevol moment amb efecte per al futur.
  Per exercitar aquests drets podrà dirigir-se per escrit a Ramon Molinas Foundation a la direcció RONDA DEL GENERAL MITRE, 93 (2-2), 08022 BARCELONA o bé mitjançant correu electrònic (info@molinasfoundation.org) adjuntant còpia d’un document oficial d’identificació.
 • Reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades
  L’usuari pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Propietat intel·lectual i industrial. La RMF és titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del seu lloc web, així com dels elements que conté.

Exclusió de garanties i de responsabilitat. La RMF no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui ocasionar, a títol anunciatiu: errors o omissions en els continguts o falta de disponibilitat del portal, tot i havent adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Modificacions. La RMF es reserva el dret a efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes al seu portal.

Legislació aplicable i jurisdicció. La relació entre la RMF i l’usuari es regirà, en primer lloc i si fos d’aplicació al supòsit concret, per la legislació catalana i, en el seu defecte, per la legislació comú vigent en el moment. Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.