Beques i premis

#SpinUOC 2022

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb l’objectiu de dur a terme l’#SpinUOC 2022, una iniciativa que esperona la innovació, la transferència de coneixement i l’emprenedoria entre tots els actors que constitueixen la comunitat UOC.

Programa de validació i de millora del mòdul de cribratge transversal d’Aimentia Health

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb Aimentia HealthTech amb la finalitat de validar i de millorar el mòdul de cribratge transversal de la clínica virtual adreçada als professionals assistencials sanitaris de la xarxa de la salut mental i als seus pacients.

Programa d’investigació per validar, perfeccionar i consolidar SeniorDomo

La Ramon Molinas Foundation impulsa i patrocina un programa d’investigació que té la finalitat de validar, perfeccionar i consolidar SeniorDomo, una plataforma de teleassistència domiciliària innovadora que realitza un seguiment de les persones que viuen soles d’una forma no intrusiva. La iniciativa compta amb la col·laboració de l’Associació per la Vida Independent.

Newton ONE

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb l’Institut de Robòtica per la Dependència amb la finalitat de desenvolupar i de validar Newton ONE, un programari de servei al núvol que faculta que les entitats del sector de la dependència puguin obtenir dades objectives, continuades i automatitzades sobre la qualitat de vida de les persones a les quals presten serveis de suport.

#SpinUOC 2021

La Ramon Molinas Foundation va col·laborar amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb l’objectiu de dur a terme l’#SpinUOC 2021, una iniciativa que esperona la innovació, la transferència de coneixement i l’emprenedoria entre tots els actors que constitueixen la comunitat UOC.

RMF: Scholarship in English for young adults at the British Council 2020-2021

La Ramon Molinas Foundation va concedir beques per cursar l’’RMF: Scholarship in English for young adults at the British Council 2020-2021’, un programa que té l’objectiu de promoure l’aprenentatge i el perfeccionament de la llengua anglesa entre els universitaris amb un nivell acadèmic excel·lent, bones aptituds, una gran actitud i que provenen d’entorns amb dificultats socioeconòmiques.