Organitzador: Aimentia HealthTech.

Entitat patrocinadora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/09/2021 – 30/08/2022.

 

Aimentia Health, una clínica virtual basada en la intel·ligència artificial en l’àmbit de la salut mental

Aimentia Health és una clínica virtual basada en la intel·ligència artificial que va néixer amb la missió de proporcionar eines interactives als professionals assistencials sanitaris de la xarxa de la salut mental i als seus pacients. Desenvolupada per Aimentia HealthTech, l’eina té la finalitat de millorar els resultats dels diagnòstics i dels tractaments relacionats amb la salut mental, augmentant-ne la precisió i reduint el temps per començar la teràpia.

La clínica virtual persegueix generar un impacte social significatiu en el procés d’atenció en el camp de la salut mental. Aimentia Health és una eina disruptiva que apodera als pacients en l’experiència terapèutica, en línia i de forma anònima, gràcies a la facilitació d’informació personalitzada i pautada. Alhora, proporciona coneixement als professionals sanitaris amb la finalitat d’optimitzar les seves intervencions. Paral·lelament, la clínica virtual faculta millorar la investigació dins de l’ecosistema de la salut mental.

 

La col·laboració entre Aimentia HealthTech i la Ramon Molinas Foundation ha permès validar i millorar el mòdul de cribratge transversal de la clínica virtual

Aimentia Health disposa d’un mòdul de cribratge en format de xat que esdevé la porta d’entrada dels usuaris a la clínica virtual. Per mitjà d’una conversa guiada amb els usuaris, el mòdul identifica suggeriments de diagnòstics i els facilita als professionals assistencials sanitaris. Aquest element és cabdal per recopilar i reordenar la informació que es tradueix en les activitats realitzades en aplicació de les dades sobre les quals els professionals prenen les decisions amb el suport de la intel·ligència artificial.

Aquest mòdul, que va ser creat gràcies a la cooperació d’experts de diversos hospitals, ha estat el marc de la col·laboració entre Aimentia HealthTech i la Ramon Molinas Foundation. La iniciativa ha validat que les dades recopilades són rellevants pels professionals assistencials sanitaris. D’aquesta manera, el patrocini ha permès proporcionar una eina eficient que aprofundeix en la coneixença dels pacients. D’altra banda, la iniciativa ha ampliat la funcionalitat del mòdul de cribratge per tal de recollir noves dades d’interès, de contrastar els resultats amb els estàndards existents i d’optimitzar la tecnologia utilitzada. Aquestes millores han permès identificar no només els trastorns actuals dels pacients, sinó també les tendències que denotin futures patologies.

El laboratori virtual que ha permès capturar els requeriments, així com preparar la infraestructura de proves per dur a terme les tasques d’investigació, desenvolupament i innovació, ha estat batejat com a Ramon Molinas Foundation LAB.

 

La salut mental de les persones s’ha vist deteriorada davant la irrupció del context originat per la Covid-19

Malgrat que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix que no existeix una definició precisa i oficial sobre el terme ‘salut mental’, és un concepte que es vincula a un estat de benestar físic, psicològic i social i que està estretament relacionat amb les diferències culturals, les assumpcions subjectives i les teories professionals.

La manca de concreció respecte a la definició del terme altrament és apaivagada per les dades revelades pel mateix organisme, així com per altres estudis i publicacions mèdiques. I és que una de cada quatre persones desenvoluparà un trastorn mental durant la seva trajectòria vital, un 74% de les persones que els pateixen no son diagnosticades, entre el 35% i el 50% dels diagnosticats no reben un tractament adequat i un 43% dels pacients abandonen la teràpia, la meitat dels quals per una manca de satisfacció amb el terapeuta o amb el tractament. L’OMS pronostica que aquesta dolència serà la principal causa mundial de discapacitat, l’any 2030.

Les dades exposades són globals i anteriors a la irrupció del context originat per la Covid-19. Els efectes de la pandèmia i les conseqüències de les mesures decretades pels governs a fi de pal·liar-ne la propagació han ocasionat un agreujament dels problemes de salut mental tant en les persones que han superat la malaltia com en les que no l’han contret. Aquesta asseveració es pot emparar en els resultats de l’Enquesta sobre la salut mental dels espanyols durant la pandemia, elaborada pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), o pel creixement del número d’atencions de suport psicològic a joves realitzades per l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres.

 

Aimentia HealthTech, una empresa emergent que promou el futur digital de la salut mental

Fundada l’any 2019, Aimentia HealthTech és una empresa emergent que desenvolupa solucions eHealth en el camp de la salut mental. Amb la intel·ligència artificial com a punta de llança, la companyia centra la seva atenció en desenvolupar una solució integral per tal de proporcionar les millors eines per resoldre els problemes de diagnòstic i de tractament de les patologies relacionades amb aquesta dolència. Aimentia HealthTech, que vol posicionar-se a l’avantguarda de la salut mental, va rebre el ‘Premi Ramon Molinas al millor projecte d’impacte social’ en el marc de l’#SpinUOC 2020.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web d’Aimentia HealthTech.