Acció social

La Ramon Molinas Foundation (RMF), a través del seu programa d’acció social, està compromesa amb la societat a la qual pertany i brinda oportunitats perquè les persones i els col·lectius desfavorits puguin ser autosuficients. La materialització d’aquesta sentència passa per fomentar l’apoderament i per promoure l’autonomia.

La RMF col·labora amb iniciatives que siguin capaces d’inspirar i d’esperonar les bones idees que ajudin a millorar la societat. La Fundació té especial interès en materialitzar i implementar aquestes iniciatives, amb una atenció especial en la innovació tecnològica i científica, amb l’objectiu de generar el màxim impacte social. Per últim, la Ramon Molinas Foundation té la voluntat de diversificar els col·lectius destinataris de les accions desenvolupades.