Actuacions en curs

Acompanyament a persones grans que pateixen soledat i aïllament social a Lleida

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb Amics de la Gent Gran amb la finalitat de pal·liar la situació de soledat no desitjada i l’aïllament social que pateixen les persones grans de la ciutat de Lleida.

Banc de Productes de Suport per afectats d’ELA

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Miquel Valls amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i de promoure l'autonomia de les persones afectades d'Esclerosi Lateral Amiotròfica i altres malalties de la motoneurona (ELA/MM).

Suport en els domicilis 2020

La Ramon Molinas Foundation dona suport a la Fundació Roure amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones grans en situació de vulnerabilitat socioeconòmica gràcies a accions concretes als seus propis domicilis.

Programa d’ajudes pel tractament de persones amb lesions neurològiques en risc d’exclusió social

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Step by Step amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia de les persones amb lesions neurològiques amb afectació al sistema nerviós central i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica gràcies a un tractament fisioterapèutic de qualitat.

Associació Esportiva Babar, Futbol Sala Socioeducatiu 2019-2020

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Pare Manel i amb l’Associació Esportiva Babar amb l’objectiu de transformar l'ambient personal i social en el que es desenvolupen els infants i els joves del districte barceloní de Nou Barris gràcies a una metodologia basada en la pràctica de l'esport.

Projecte Gènere

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb Projecte Home Catalunya amb l’objectiu de brindar una atenció específica a les dones amb problemes d’addiccions. La iniciativa millorarà l’accés als programes de tractament de drogodependències, d’alcoholisme i de ludopaties que ofereix l’entitat.