Actuacions en curs

Programa d’ajudes pel tractament de persones amb lesions neurològiques en risc d’exclusió social

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Step by Step amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia de les persones amb lesions neurològiques amb afectació al sistema nerviós central i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica gràcies a un tractament fisioterapèutic de qualitat.

Associació Esportiva Babar, Futbol Sala Socioeducatiu 2019-2020

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Pare Manel i amb l’Associació Esportiva Babar amb l’objectiu de transformar l'ambient personal i social en el que es desenvolupen els infants i els joves del districte barceloní de Nou Barris gràcies a una metodologia basada en la pràctica de l'esport.

Projecte Gènere

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb Projecte Home Catalunya amb l’objectiu de brindar una atenció específica a les dones amb problemes d’addiccions. La iniciativa millorarà l’accés als programes de tractament de drogodependències, d’alcoholisme i de ludopaties que ofereix l’entitat.

Sistema de control d’accessos i avisos del nou Complex d’Habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Arc de Sant Martí

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la construcció del Complex d’Habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Arc de Sant Martí per mitjà de l’adquisició i la posada en marxa dels lectors de paret que formaran part del sistema de control d’accessos i avisos de l’immoble. El disseny de l’edifici i les adaptacions físiques i tecnològiques amb les quals comptarà han estat concebuts amb la finalitat de promoure l’autonomia dels beneficiaris del recurs.

Nous instruments d’avaluació cognitiva per a persones amb paràlisi cerebral o altres patologies del desenvolupament neurològic

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Aspace Catalunya amb l’objectiu d’actualitzar els instruments d’avaluació psicològica i neuropsicològica de l’entitat. La iniciativa permetrà detectar dificultats cognitives de forma precoç per tal de promoure el desenvolupament de les capacitats de les persones amb paràlisi cerebral o altres patologies.

Adaptacions funcionals de llars de persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb l’Associació per la Vida Independent (AVI) amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia de les persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica gràcies a la prescripció i la provisió de productes de suport i a la realització d’adequacions a les seves llars.