Actuacions en curs

Garantint els drets sexuals i reproductius a Bignona (Senegal)

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb l’Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum amb la finalitat de protegir els drets sexuals i reproductius de les nenes, de les joves i de les dones que resideixen a les localitats senegaleses de Kafountine i Diouloulou per mitjà de garantir el seu dret a una vida lliure de violències.

Suport en els domicilis 2023

La Ramon Molinas Foundation dona suport a la Fundació Roure amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de persones grans en situació de vulnerabilitat socioeconòmica gràcies a accions concretes als seus propis domicilis.

Programa de suport i acompanyament domiciliari per a pacients en etapa final de vida amb necessitats socials 2023

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Paliaclinic per acompanyar a pacients en fase final de vida i en situacions de vulnerabilitat socioeconòmica per tal que puguin afrontar el procés de forma digna i al seu propi domicili.

Centre de rehabilitació psicosocial per a persones amb diversitat funcional i/o trastorns mentals (Yoto, Togo)

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb l’Associació Jatakendeya amb la finalitat de donar suport al ‘Centre de rehabilitació psicosocial per a persones amb diversitat funcional i/o trastorns mentals’, ubicat a la regió togolesa de Yoto.

Accés digital per a persones en entorns de precarietat

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Àmbit Prevenció amb l’objectiu d’afavorir l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i de promoure les competències digitals de persones que realitzen treball sexual.

Servei d’Atenció Terapèutica (SAT) Cartagena d’Aspanias

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb Aspanias per mitjà de pròrroga de la cessió d’un local que permet millorar l’atenció que l’entitat brinda a les persones amb discapacitat intel·lectual i altres trastorns del desenvolupament.