Actuacions en curs

Projecte Gènere

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb Projecte Home Catalunya amb l’objectiu de brindar una atenció específica a les dones amb problemes d’addiccions. La iniciativa millorarà l’accés als programes de tractament de drogodependències, d’alcoholisme i de ludopaties que ofereix l’entitat.

Sistema de control d’accessos i avisos del nou Complex d’Habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Arc de Sant Martí

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la construcció del Complex d’Habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Arc de Sant Martí per mitjà de l’adquisició i la posada en marxa dels lectors de paret que formaran part del sistema de control d’accessos i avisos de l’immoble. El disseny de l’edifici i les adaptacions físiques i tecnològiques amb les quals comptarà han estat concebuts amb la finalitat de promoure l’autonomia dels beneficiaris del recurs.

Nous instruments d’avaluació cognitiva per a persones amb paràlisi cerebral o altres patologies del desenvolupament neurològic

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Aspace Catalunya amb l’objectiu d’actualitzar els instruments d’avaluació psicològica i neuropsicològica de l’entitat. La iniciativa permetrà detectar dificultats cognitives de forma precoç per tal de promoure el desenvolupament de les capacitats de les persones amb paràlisi cerebral o altres patologies.

Adaptacions funcionals de llars de persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb l’Associació per la Vida Independent (AVI) amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia de les persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica gràcies a la prescripció i la provisió de productes de suport i a la realització d’adequacions a les seves llars.

Programa de suport i acompanyament domiciliari per a pacients en etapa final de vida amb necessitats socials 2019

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Paliaclinic per acompanyar a pacients en fase final de vida i en situacions de vulnerabilitat socioeconòmica per tal que puguin afrontar el procés de forma digna i al seu propi domicili.

Interferències

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb uTOpia Barcelona amb l’objectiu d’apoderar a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o que han viscut experiències al voltant de la salut mental en primera persona gràcies als beneficis de la pràctica de les arts escèniques.