Publicacions

La Ramon Molinas Foundation, en un exercici de transparència i rigor, difon totes les publicacions corporatives per tal que puguin ser consultades i descarregades de forma lliure.

pdf-icon-small  Dossier de premsa – PDF

pdf-icon-small  Estatuts – PDF

 

Sistema de Gestió de Compliance

pdf-icon-small  Codi Ètic – PDF

pdf-icon-small  Política del Sistema Intern d’Informació – PDF

pdf-icon-small  Protocol del Canal de Comunicació del Sistema Intern d’Informació – PDF

Accés al Canal de Comunicació Intern del Sistema Intern de Comunicació

 

Memòria Anual

pdf-icon-small Memòria Anual 2022 – PDF

pdf-icon-small Memòria Anual 2021 – PDF

pdf-icon-small Memòria Anual 2020 – PDF

pdf-icon-small Memòria Anual 2019 – PDF

pdf-icon-small Memòria Anual 2018 – PDF

pdf-icon-small Memòria Anual 2017 – PDF

pdf-icon-small Memòria Anual 2016 – PDF

pdf-icon-small Memòria Anual 2015 – PDF

pdf-icon-small Memòria Anual 2014 – PDF

pdf-icon-small Memòria Anual 2013 – PDF