Missió i objectius

La missió de la Ramon Molinas Foundation (RMF) és ser una eina útil per el progrés de les persones i de la societat en els àmbits tecnològic, científic i social. Per aconseguir aquest propòsit, la RMF desenvolupa la seva activitat en les següents àrees d’actuació:

Formació i investigació. L’objectiu de l’àrea de formació i investigació és facilitar els recursos necessaris a estudiants i llicenciats joves per tal que puguin desenvolupar el seu talent en els àmbits tecnològic i científic.

Acció social. L’objectiu de l’àrea d’acció social és fomentar la integració social de les persones i dels col·lectius desfavorits, especialment aquella vinculada amb l’accés a la tecnologia.

Principis d’actuació
Les actuacions de la Ramon Molinas Foundation contemplen la promoció, la col·laboració i la participació en iniciatives de caràcter científic, tecnològic i d’acció social. Aquesta asserció implica la creació de premis, beques i ajudes a institucions i a persones per a la realització de projectes, treballs o programes d’investigació que coincideixin amb les àrees d’actuació de la Fundació. Així mateix, contempla la promoció, participació i col·laboració en cursos, seminaris, conferències, reunions i altres actes relatius a la investigació científica i tecnològica i a l’acció social.

Visió
Ser una fundació de referència i una generadora de bones pràctiques en els àmbits d’acció social i d’innovació tecnològica i científica.  

 

Valors

Innovació
L’esperit d’innovació és una de les pedres angulars de la Ramon Molinas Foundation. Amb el desenvolupament científic i tecnològic en el seu punt de mira, la Fundació procura promoure el progrés de les persones i de la societat.

Aprenentatge, col·laboració i tenacitat
Dia rere dia s’aprenen coses noves. Un aprenentatge basat en la col·laboració, en la tenacitat, en la iniciativa i en la curiositat és el que persegueix la Ramon Molinas Foundation. Una experiència optimista d’obertura a noves possibilitats que permetin reinventar el present per millorar el futur.

Servei a la societat i optimisme
La RMF persegueix satisfer les necessitats de la societat amb un gran optimisme, prioritzant les actuacions per maximitzar el benefici social.