Missió i objetius

A la Ramon Molinas Foundation (RMF) promovem el progrés de les persones i de la societat per mitjà de la creació, la col·laboració i la participació en iniciatives de caràcter científic, tecnològic i d’acció social.

modulo_02

Formació i investigació

Facilitem l’ampliació de coneixements a estudiants i llicenciats universitaris perquè puguin desenvolupar tot el seu potencial mitjançant la concessió de beques i la instauració de premis.

modulo_03

Acció social

Estem compromesos amb la societat a la que pertanyem. Desenvolupem i participem en iniciatives per pal·liar les desigualtats que pateixen les persones i els col·lectius en risc d’exclusió social.

L’Àgora de la Fundació serà la plaça, l’espai obert i comú on els beneficiaris del programa de formació i investigació de la RMF compartiran coneixements i experiències. Aquest indret tindrà forma de bloc i serà un lloc de progrés personal i professional.