Estructura organitzativa

Patronat

President. Mark Topping.

Vicepresident. Xavier Cortés Martí.

Patrona. Carme Ponce Pedro.

Tresorer. David Serra Hans.

Secretària. Raquel Gómez Pérez.

Equip de gestió

Director. Xavier Cortés Martí.

Compliance i Comunicació. Aleix Coderch Boschdemont.

Acció Social. Alan Cortés Llácer.

Administració. Carme Ponce Pedro.