Estructura organitzativa

Patronat

Presidenta. Anne Topping.

Vicepresident. Xavier Cortés Martí.

Tresorer. David Serra Hans.

Patrona. Carme Ponce Pedro.

Secretària. Raquel Gómez Pérez.

Equip de gestió

Director. Xavier Cortés Martí.

Gestor de projectes. Mark Topping.

Gestió i Comunicació. Aleix Coderch Boschdemont.

Acció Social. Alan Cortés Llácer.

Administració. Carme Ponce Pedro.