Memòria anual

Per la Ramon Molinas Foundation la transparència en la gestió de qualsevol de les seves accions és una qüestió de vital importància. A la Memòria Anual es veu reflectida de forma fidedigna el seu funcionament, el seu compromís i els resultats de les actuacions que porta a terme.

Pot consultar totes les publicacions corporatives accedint a la secció Publicacions.