Organitzador: Aspanias.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 04/07/2021 – 03/07/2026.

 

Un espai per millorar l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i altres trastorns del desenvolupament

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb Aspanias a través de la pròrroga de la cessió d’un local de 211 metres quadrats situat al carrer Cartagena de Barcelona. L’actuació, que va començar l’any 2016 i que té una reduïda contraprestació arrendatària, veurà ampliada la seva durada fins l’any 2026. La cessió del local permet millorar la infraestructura de l’entitat amb l’objectiu d’incrementar l’atenció i de donar resposta al creixement de les famílies ateses al llarg dels darrers anys. L’espai acull el Servei d’Atenció Terapèutica (SAT) Cartagena d’Aspanias i les àrees d’administració i de gestió de l’entitat.

Aspanias vetlla per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i altres trastorns del desenvolupament, proporcionant una atenció integral i personalitzada, tot afavorint la inclusió social. Al centre, l’entitat hi brinda serveis de logopèdia, d’atenció pedagògica i d’atenció social i hi duu a terme les sessions de fisioteràpia, de psicomotricitat i de musicoteràpia.

 

Aspanias, una associació premiada i amb una llarga trajectòria

Un grup de pares i mares preocupats per les necessitats dels seus fills varen crear l’associació Aspanias, l’any 1963, amb l’objectiu d’aconseguir la normalització i la integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual. Durant aquests més de 50 anys de trajectòria, l’entitat ha treballat per satisfer les necessitats d’aquest col·lectiu, des dels infants fins a la vellesa. L’associació, que assisteix a 400 persones anualment, va ser declarada d’utilitat pública l’any 1970 i la Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu de Sant Jordi el 3 de desembre del 1987.

Aspanias compta amb una xarxa de pisos tutelats; té un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) on s’atenen nens i nenes dels zero als sis anys; disposa d’un Servei d’Atenció Terapèutica (SAT) on s’atenen infants, joves i adults amb necessitats específiques; posseeix un Servei d’Atenció Psicològica d’Adults; té un Servei de Lleure i un Servei d’Orientació i Informació.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web d’Aspanias.