Organitzador: Fundació Paliaclinic.

Entitats col·laboradores: Ramon Molinas Foundation, Institut Català de la Salut, Mutuam, Parc Sanitari Pere Virgili, Parc de Salut Mar, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Blauclinic.

Calendari d’implementació: 01/01/2024 – 31/12/2024.

 

Un projecte per afrontar el procés de final de vida de forma digna i al propi domicili

Per dotzè any consecutiu, la Ramon Molinas Foundation col·labora amb el Programa de suport i acompanyament domiciliari per a pacients en etapa final de vida amb necessitats socials. Creat per la Fundació Paliaclinic amb la col·laboració de l’Institut Català de la Salut (ICS), el programa té l’objectiu d’acompanyar i ajudar a pacients en fase final de vida i en situacions de vulnerabilitat socioeconòmica, i a les seves famílies, per tal que puguin afrontar el procés de forma digna i al seu propi domicili.

L’actuació, creada l’any 2011, possibilita que l’acompanyament i l’atenció dels beneficiaris es duguin a terme al propi domicili i que el procés de final de vida es pugui afrontar amb la major dignitat, el menor patiment i amb la companyia desitjada. La Fundació Paliaclinic proporciona suport material i logístic als malalts derivats dels diferents nivells assistencials públics de l’ICS (Centres d’Atenció Primària, hospitals o Programes d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport -PADES-), durant un període de temps limitat, que s’estableix segons el tipus de servei i les circumstàncies de la persona atesa. El programa facilita l’ajuda amb celeritat. L’actuació comença en el moment en que se’n detecta la necessitat fins a la defunció del pacient o fins que els serveis públics prenen el relleu després dels pertinents tràmits administratius.

El Programa de suport i acompanyament domiciliari per a pacients en etapa final de vida amb necessitats socials es desenvolupa a tota la ciutat de Barcelona (Àrees Integrals de Salut -AIS- de Barcelona Dreta, Muntanya, Litoral Mar i Barcelona Esquerra).

 

Ajudes tècniques i emocionals per tal que els beneficiaris se sentin acompanyats, estimats i respectats

La Fundació Paliaclinic proporciona l’ajuda a temps parcial d’un treballador familiar que s’ocupa de l’atenció bàsica dels pacients. D’altra banda, també facilita ajudes tècniques per garantir el confort dels beneficiaris. Entre d’altres, la fundació presta matalassos especials per a pacients que han d’estar enllitats durant un llarg període de temps, grues, llits articulats o cadires de rodes.

En aquests processos, el suport emocional és cabdal. Els pacients necessiten sentir-se acompanyats, estimats i respectats per sentir-se reconeguts fins al final. Per aquest motiu, l’entitat ofereix suport emocional per al pacient i per a la seva família fruit del patiment emocional que pot aparèixer davant la vivència de tenir una malaltia incurable i d’afrontar aquest camí. Així mateix, un dels objectius de la Fundació Paliaclinic és apoderar a les famílies i potenciar la seva capacitat cuidadora.

Totes aquestes accions es completen amb altres tractaments complementaris de suport emocional com l’artteràpia o la musicoteràpia. L’artteràpia és una eina terapèutica de gran valor en situacions de fase final de vida que utilitza tècniques com el dibuix, la fotografia, la pintura i les manualitats, entre d’altres, amb la finalitat de facilitar la comunicació, la gestió del malestar emocional i la situació de vulnerabilitat. La musicoteràpia és una teràpia que utilitza la música com a base per obrir canals de comunicació que afavoreixen l’adaptació social, generant espais de confiança, potenciant els vincles dels que hi participen i optimitzant la qualitat de vida.

 

La Fundació Paliaclinic, una entitat que dignifica la mort de la mateixa manera que es dignifica la vida

La Fundació Paliaclinic va néixer l’any 2008 fruit de la voluntat d’un grup de persones, liderades pel metge pal·liativista Dr. Joan Carles Trallero, especialment sensibilitzades en matèria de cures pal·liatives i de situacions de fase final de vida. L’entitat és conscient de les moltes necessitats que tenen les famílies que passen per aquestes circumstàncies i de la importància de la defensa dels drets dels malalts i dels seus acompanyants per tal de dignificar la vida fins a l’últim alè.

La formació de voluntaris en l’acompanyament dels malalts pal·liatius és un dels pals de paller de la Fundació Paliaclinic. L’entitat disposa d’un equip de voluntaris compromesos i formats específicament amb l’objectiu d’acompanyar presencialment als malalts, per descarregar als seus cuidadors principals i a les seves famílies, que brinden espais de distracció i conversa, així com una ampliació de la xarxa de suport dels beneficiaris de la iniciativa.

Tanmateix, la Fundació Paliaclinic duu a terme una tasca de divulgació, sensibilització i comprensió al voltant dels processos finals de vida amb l’objectiu que la societat prengui consciència sobre la possibilitat de viure aquestes situacions d’una forma diferent.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Paliaclinic.