Organitzadors: Associació Jatakendeya i Associació Miséricordie Sans Frontière.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/10/2022 – 30/09/2023.

 

Oferir un espai que promogui la rehabilitació psicosocial, la reinserció social, l’atenció i que fomenti la sensibilització és l’objectiu principal de la iniciativa

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat amb l’Associació Jatakendeya amb la finalitat de donar suport al Centre de rehabilitació psicosocial per a persones amb diversitat funcional i/o trastorns mentals, ubicat a la regió togolesa de Yoto. El centre, cofundat l’any 2014 juntament amb l’Associació Miséricordie Sans Frontière, té l’objectiu de promoure la rehabilitació psicosocial, la reinserció social i l’atenció de persones amb diversitat funcional i/o trastorns mentals, així com de fomentar la sensibilització vers aquest col·lectiu.

Constituït inicialment per donar cobertura a les necessitats habitacionals, alimentàries i higièniques dels seus residents, el recurs disposa d’un habitatge principal amb quatre habitacions, una residència integrada per cinc habitacions, una llar alberg de tres habitacions, una escola i un molí, entre d’altres estances i serveis. A banda de la infraestructura, actualment el centre compta amb quatre programes: el programa de rehabilitació psicosocial, el programa de salut mental, el programa de sensibilització i el programa de serveis a la comunitat.

Pel que fa al programa de rehabilitació psicosocial, es tracta d’una iniciativa adreçada a infants, joves i adults amb l’objectiu d’oferir-los una educació adaptada a les seves necessitats i de dotar-los d’autonomia i d’habilitats que incrementin la seva inclusió dins del sistema familiar, així com les seves possibilitats laborals. Un total de 22 participants del programa viuen al centre en règim residencial i 3 en formen part en règim de dia. A continuació i pel que respecta al programa de salut mental, és una iniciativa que brinda tractament psicològic i psiquiàtric a totes aquelles persones que no disposen de recursos econòmics per fer front a un servei d’aquestes característiques. Més de 700 persones es beneficien d’aquest programa, ja sigui al servei integrat al mateix centre o bé a l’Ospedale Suore della Divina Misericordia, situat a la població de Kouvé.

En tercer lloc i pel que fa al programa de serveis a la comunitat, l’Associació Jatakendeya i la seva contrapart local vetllen pel seu entorn mitjançant l’abastiment de productes de primera necessitat i a través de l’oferiment de serveis essencials. Finalment i pel que respecta al programa de sensibilització, la missió de l’entitat se centra en la lluita comunitària contra l’estigma i la defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional i/o trastorns mentals.

 

L’estigma social de la salut mental a l’Àfrica

Segons l’Atlas de la Salut Mental que publica l’Organització Mundial de la Salut (OMS), més del 10% dels africans pateix algun tipus de trastorn mental, malgrat que el pressupost que els països d’aquest continent destinen a combatre aquests tipus de patologies és quasi inexistent. De fet, la mateixa OMS recomana que els països disposin d’un psiquiatra per cada cinc mil habitants, sent un per cada cent mil habitants els que disposen la majoria dels països africans.

Així mateix, la manca de polítiques adequades per tractar les patologies mentals està acompanyada per l’estigma social. La majoria de les persones amb diversitat funcional i/o trastorns mentals, a l’Àfrica, són mal ateses, discriminades i excloses de la comunitat, abandonades per les seves famílies i/o internades en camps de pregària.

Els trastorns mentals inclouen un ampli espectre de patologies neurològiques i psicòtiques. Les primeres afecten als sistemes nerviosos central i perifèric i d’entre les més freqüents trobem les demències, els ictus o l’esclerosi múltiple. Pel que fa als trastorns psicòtics, per contra, causen una distorsió en la percepció de la realitat i es caracteritzen per l’aparició d’idees i percepcions anòmales. Entre aquests destaquen les depressions, les fòbies, l’esquizofrènia o els trastorns bipolars, entre d’altres.

 

L’Associació Jatakendeya, una entitat que promou l’atenció integral de les persones, partint d’un model biopsicosocial en l’àmbit sanitari

En mandinga, una llengua amb la que s’expressen 13 milions de persones a l’Àfrica Occidental, ‘jatakendeya’ significa estar recuperat d’una malaltia, tornant a ser un mateix. D’aquesta manera, l’entitat va néixer l’any 2012 amb l’objectiu de promoure l’atenció integral de les persones, partint d’un model biopsicosocial en l’àmbit sanitari, així com de fomentar activitats assistencials de millora de la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social i de reduir l’estigma que existeix vers les persones amb diversitat funcional i/o trastorns mentals. Des d’aleshores, l’Associació Jatakendeya ha destinat tots els seus recursos en diversos projectes ubicats, majoritàriament, a l’Àfrica i que parteixen d’iniciatives locals.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de l’Associació Jatakendeya.