Organitzador: Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/09/2018 – 21/06/2019.

 

Visc! Faig la meva vida, un programa que promou el desenvolupament de les persones amb paràlisi cerebral i que dota de confiança a les seves famílies

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat amb la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral amb la finalitat de promoure el desenvolupament de les persones amb paràlisi cerebral, majors de 18 anys, per mitjà d’activitats de lleure desenvolupades en el seu entorn habitual.

El programa es presenta com una plataforma per demostrar les capacitats que tenen les persones amb paràlisi cerebral per millorar el seu nivell d’autonomia. La majoria de persones adultes amb aquest trastorn han viscut en un entorn de sobreprotecció per part dels pares, o per part del personal de suport domèstic, que no ha afavorit el seu desenvolupament personal. Visc! Faig la meva vida dota de confiança a les famílies gràcies a la millora de les capacitats i del potencial dels 25 beneficiaris de l’actuació.

 

Una iniciativa que esperona als beneficiaris a desenvolupar-se en les tasques i en les situacions quotidianes

Visc! Faig la meva vida estimula als beneficiaris de l’actuació a aprendre a descobrir i a enfrontar-se a noves situacions i a desenvolupar-se en les tasques i en les situacions quotidianes com la presa de decisions, l’organització o el coneixement de l’entorn.

La iniciativa disposa de quatre propostes: activitats de barri, activitats de ciutat i de cap de setmana, activitats formatives en TIC i activitats artístiques. En primer lloc, els beneficiaris de l’actuació intervenen en la dinàmica social del barri. Participen en activitats organitzades en equipaments municipals i visiten el seu entorn més proper, entre d’altres. Pel que fa a les activitats de ciutat i de cap de setmana, els participants del programa organitzen i gestionen sortides de diversa índole o van a comprar, havent treballat el pressupost. La Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral fomenta que els beneficiaris s’organitzin de forma autònoma i que es responsabilitzin dels seus compromisos.

Proporcionar accés a les TIC a les persones amb paràlisi cerebral és brindar-los la plena participació en la societat. Per aquest motiu, el programa compta amb activitats formatives en tecnologies de la informació i de la comunicació. Els beneficiaris de l’actuació aprenen a fer servir eines i programes amb la finalitat de conèixer les possibilitats que els proporcionen les noves tecnologies.

Per últim, els participants de Visc! Faig la meva vida participen en activitats artístiques per mitjà del taller de pintura i del taller de música. Amb aquesta proposta, la iniciativa crea un entorn de comunicació mitjançant l’art que facilita un espai relaxat on es fomenta la creativitat i la socialització dels participants.

 

La paràlisi cerebral, un trastorn irreversible però no degeneratiu

La paràlisi cerebral és un trastorn permanent del desenvolupament psicomotriu que causa una limitació de l’activitat de la persona afectada. És un trastorn irreversible però no degeneratiu. És a dir, acompanya als afectats durant tota la seva vida per bé que no s’agreuja. Tot i que no existeix cap cura, els símptomes associats a la paràlisi cerebral poden ser tractats i és possible aconseguir un cert grau de desenvolupament en les àrees motores, cognitives, lingüístiques i socials gràcies a l’estimulació i a l’aprenentatge.

En un 94% dels casos, les lesions que provoquen la paràlisi cerebral es poden adquirir des del període fetal fins als quatre anys de vida d’un infant. El 6% restant respon a trastorns produïts per un accident, per un trauma o per una malaltia. A Catalunya hi ha més de 14.000 persones amb paràlisi cerebral. Se’n registren entre dos i tres casos per cada 1.000 nounats, fet que implica la detecció d’entre 120 i 150 casos nous cada any. A l’Estat Espanyol hi ha 120.000 persones amb aquest trastorn.

 

La Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral, una entitat que promou l’autonomia de les persones amb paràlisi cerebral

La Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral es va constituir l’any 1996 amb la finalitat de promoure, organitzar i realitzar tota classe d’activitats encaminades a ajudar a les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats afins per tal que poguessin obtenir el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social i laboral.

L’entitat treballa des d’una òptica global i amb una filosofia innovadora des de la seva constitució. L’any 1999 va reivindicar el dret a la independència de les persones amb discapacitat i a la seva capacitació en l’exercici de la pròpia voluntat per mitjà del programa Respir Mutu. De la mateixa manera, al 2001 va ser pionera en posar en marxa uns intercanvis internacionals dirigits a reivindicar la capacitat de viure en societat de les persones amb discapacitat que trencaven la dicotomia voluntari-usuari i que partien de la igualtat entre els participants amb i sense discapacitat.

Amb més de 20 anys d’història, la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral cerca un canvi en el mètode en base als drets aprovats en la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides (2006). L’entitat vol treballar de forma unívoca, des dels diferents àmbits de la vida i l’entorn de les persones amb paràlisi cerebral, per tal de transformar de forma efectiva les seves vides.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral.