04/07/2019. La RMF col·labora amb l’entitat amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de les capacitats de les persones amb paràlisi cerebral.

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Aspace Catalunya amb la finalitat d’actualitzar els instruments d’avaluació psicològica i neuropsicològica de l’entitat. Els instruments d’avaluació tenen l’objectiu de detectar dificultats cognitives de forma precoç per tal de promoure el desenvolupament de les capacitats de les persones amb paràlisi cerebral o altres trastorns del neurodesenvolupament.

Les persones amb paràlisi cerebral o altres trastorns del neurodesenvolupament acostumen a presentar dificultats a nivell cognitiu des de la primera infància. Les eines d’avaluació cognitiva s’empren en aquells infants en els qui se sospita un risc de desenvolupament anòmal. Segons la UNICEF, l’atenció precoç ha d’incorporar un bon sistema de diagnòstic i tractament de problemes del desenvolupament neurològic i cognitiu. Els instruments d’avaluació faciliten una actuació primerenca i preventiva, atenuant i detectant les mancances i capacitats de l’infant. Així mateix, la iniciativa també possibilitarà la realització de diagnòstics acurats en nens, adolescents i persones d’edats adultes.

La col·laboració entre la Ramon Molinas Foundation i la Fundació Aspace Catalunya permetrà millorar els serveis de salut de l’entitat. El Servei d’Atenció Ambulatòria i del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de la Fundació Aspace Catalunya realitzen gairebé un miler d’avaluacions a l’any. Amb l’objectiu d’atendre els pacients amb eficàcia, és cabdal comptar amb els instruments més adients per tal d’obtenir dades objectives sobre les seves capacitats que permetran dissenyar la intervenció i el seguiment que millor s’adeqüi a les seves característiques.

La iniciativa permetrà realitzar diagnòstics acurats gràcies a l’actualització de les Escales de Desenvolupament Infantil de Bayley-III, McCarthy d’Aptituds i Psicomotricitat per a Nens (MSCA), d’Intel·ligència de Wechsler per a Infants (WPPSI-IV), d’Intel·ligència de Wechsler per a Nens (WISC-V), d’Intel·ligència de Wechsler per a Adults (WAIS-IV), No Verbal d’Aptitud Intel·lectual de Wechsler (WNV), de la Bateria Neuropsicològica Infantil (NEPSY-II) i el Test Leiter-3.

La Fundació Aspace Catalunya és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1961. La institució va néixer fruit de la voluntat d’un grup de pares amb infants afectats per paràlisi cerebral amb la determinació de promoure la investigació, el diagnòstic, la rehabilitació, l’educació i el suport a les persones que presenten aquest trastorn o altres patologies del desenvolupament.

 

Més informació a Acció Social.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Aspace Catalunya.