120 usuaris d’Sport to Live es beneficiaran de la iniciativa.

Set de cada deu pacients que es tracten per una addicció presenten un trastorn psicopatològic, segons la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD). Així mateix, la societat cientificomèdica indica que els estudis epidemiològics prospectius mostren que els trastorns mentals precedeixen normalment a les addiccions. Amb l’objectiu de facilitar els processos de reinserció i de rehabilitació de les persones amb problemes d’addiccions i/o malalties mentals, la Ramon Molinas Foundation col·labora amb Sport to Live per fer-ho a través de l’esport.

La iniciativa, que preveu atendre 120 usuaris al llarg del proper any, compta amb tres programes d’activació física que es desenvolupen en diverses zones de la ciutat de Barcelona. Sport to Live proposa plans d’entrenament d’entre dos i quatre dies d’activitat física grupal a la setmana. Totes les sessions estan dirigides per tècnics de l’entitat, llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), i es practiquen en instal·lacions esportives obertes al públic. Durant les sessions d’entrenament, els tècnics de l’entitat realitzen un informe diari que es pot consultar a través de l’aplicació Sport2Live. El registre permet avaluar el compromís de l’usuari amb el seu pla de recuperació i actua com a predictor de recaigudes o descompensacions psiquiàtriques.

Els usuaris de la iniciativa estan vinculats a Centres d’Atenció i Seguiment (CAS), Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA), Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), hospitals, terapeutes, psicòlegs i/o psiquiatres. La iniciativa proporciona les eines necessàries perquè els usuaris puguin construir una nova vida basada en valors com la salut, l’esforç, el treball o la capacitat de millora i és un instrument que ajuda a pal·liar la seva ansietat i les necessitats de medicació.

 

Més informació a Acció Social.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web d’Sport to Live.