La col·laboració entre ambdues entitats afavoreix l’accés a les TIC i promou les competències digitals de persones que realitzen treball sexual.

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Àmbit Prevenció amb l’objectiu d’afavorir l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i de promoure les competències digitals de persones que realitzen treball sexual.

La col·laboració entre ambdues entitats permetrà fer front a les cinc dimensions de l’escletxa digital que pateixen les beneficiaries i els beneficiaris de la Fundació Àmbit Prevenció. En primer lloc, la iniciativa trencarà l’escletxa d’accés a la tecnologia. A continuació, es formarà a les usuàries i als usuaris dels serveis amb la finalitat que adquireixin competències digitals. En tercer lloc, se’ls apoderarà per tal de promoure la seva autonomia en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i de garantir l’exercici dels seus drets i l’accés als recursos bàsics a través de les eines digitals. De manera paral·lela, se’ls brindarà acompanyament a fi de fomentar la continuïtat de les dues dimensions anteriors. Finalment, es millorarà la qualitat d’ús de les eines digitals per mitjà de l’orientació en els propòsits de consum.

La Fundació Àmbit Prevenció va néixer l’any 1993 amb l’objectiu de millorar la realitat i la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social. Amb seu al districte barceloní de Sants-Montjuic, l’entitat les acompanya i les apodera per tal que esdevinguin subjectes actius de transformació. En els darrers anys, la fundació s’ha especialitzat en l’atenció a dones que pateixen qualsevol tipus de violència. Els recursos residencials de la Fundació Àmbit Prevenció garanteixen la continuïtat en el procés de recuperació i apoderament de les dones víctimes de violències masclistes i en situació de vulnerabilitat social.

 

Més informació a Acció Social.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Àmbit Prevenció.