Dins d’aquest marc normatiu, la Fundació disposa d’un Codi Ètic que reflecteix el compromís d’actuar segons els principis que s’hi defineixen.

El Patronat de la Ramon Molinas Foundation ha aprovat la implantació d’un Sistema de Gestió de Compliance Penal amb l’objectiu de prevenir la comissió d’actes constitutius de delictes, d’establir les mesures de vigilància i de control idònies per prevenir-los i de reduir de manera significativa el risc de cometre’ls, així com de fomentar i de consolidar els principis ètics de l’entitat.

Dins d’aquest marc normatiu, la Fundació disposa d’un Codi Ètic que reflecteix el compromís d’actuar segons els principis que s’hi defineixen, ja sigui en el desenvolupament de les relacions amb els empleats o bé amb els públics d’interès en la totalitat de les activitats que la RMF duu a terme.

D’altra banda i amb la finalitat de comunicar possibles incompliments de les normes legals o de les normes internes de l’entitat, la Ramon Molinas Foundation ha habilitat un canal de denuncies confidencial. Per mitjà del correu electrònic canaletico@molinasfoundation.org, la Fundació ofereix, als públics d’interès, un canal per comunicar qualsevol acte il·lícit del que es tingui coneixement.

Amb l’objectiu d’atendre i d’investigar les comunicacions que s’hi remetin, els missatges han de disposar del següent contingut: identitat del denunciant (opcional); correu electrònic del denunciant (en el cas que es vulgui realitzar el seguiment de la denuncia); descripció dels fets de la denuncia; indicis sobre els que es basa el denunciant; identitat de la persona denunciada (opcional); i elements probatoris, oportuns i necessaris.

Amb la implantació del Sistema de Gestió de Compliance Penal, la Ramon Molinas Foundation continua avançant en la instauració dels majors estàndards de compliment amb la finalitat de reforçar el bon govern i la gestió responsable.

 

Enllaços d’interès:

Codi Ètic de la Ramon Molinas Foundation.