Organitzador: Fundació Marianao.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 12/09/2017 – 22/06/2018.

 

ESFERA Jove, un programa per fomentar la implicació social i comunitària dels joves

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat amb la Fundació Marianao per desenvolupar ESFERA Jove, un programa que fomenta la participació activa dels joves d’entre 14 i 25 anys de Sant Boi de Llobregat amb la finalitat d’apoderar-los per tal que transformin la seva realitat més propera. L’objectiu de la iniciativa és contribuir al desenvolupament social i personal del jovent implicant-lo en la comunitat a la que pertany. D’aquesta manera, s’impulsa el protagonisme dels joves promovent-ne la capacitat de decisió, de lideratge i de dinamització del seu entorn.

ESFERA Jove ha comptat amb la participació de 250 joves al llarg de la col·laboració. El programa persegueix generar un moviment juvenil centrat en millorar el seu entorn, el seu barri i la seva ciutat per ajudar a les persones que hi viuen. Amb sis anys de recorregut, la iniciativa esperona als joves gràcies al voluntariat, al compromís i a l’acció col·lectiva des de la formació i la generació de competències participatives que assegurin el seu apoderament i els capacitin per iniciar processos de transformació i millora real, amb autonomia i llibertat.

El programa posa de manifest que la dinamització juvenil és una forma d’intervenció socioeducativa que apodera als joves i els aporta valor. La generació d’autonomia, de lideratge i d’emprenedoria del jovent són principis que permetran construir una societat justa, lliure i solidària.

 

Accions formatives en participació, un viver de projectes i un espai juvenil constitueixen la iniciativa

ESFERA Jove està integrada per tres iniciatives: accions formatives en participació, un viver de projectes i un espai juvenil. En primer lloc, les accions formatives en participació tenen la finalitat de proporcionar eines als joves que els facilitin la seva intervenció i afavoreixin la creació d’activitats autogestionades. Dins d’aquest àmbit, la Fundació Marianao posa al seu abast un Curs de Dinamitzadors juvenils, on es formen i treballen amb unes directrius bàsiques que els doten dels recursos necessaris. Aquests elements els permeten detectar una necessitat social al seu entorn més proper i pal·liar-la gràcies a la construcció d’un projecte propi. D’altra banda, la Fundació Marianao incideix als alumnes de tercer i quart d’ESO dels instituts propers per mitjà d’unes tutories que tenen la finalitat d’establir un contacte amb els joves per explicar-los en què consisteix la participació i el desenvolupament comunitari.

El viver de projectes juvenils, per una altra banda, brinda suport i assessorament als joves que volen desenvolupar un programa enfocat a transformar i a millorar el seu entorn. La iniciativa acull als participants del Curs de Dinamitzadors juvenils de l’entitat o a d’altres col·lectius formats per joves sense vinculació prèvia amb la Fundació Marianao. El procés de seguiment contempla el suport en tots aquells aspectes relacionats amb el desenvolupament del projecte i té una durada màxima de tres anys.

Finalment, la Fundació Marianao disposa de l’espai juvenil Lokal9. L’equipament és un model de referència al territori i està impulsat i liderat pels propis joves amb l’acompanyament d’un equip dinamitzador. És un espai d’oci per majors de 16 anys on els dinamitzadors acompanyen als joves a gaudir del seu lleure. El seu objectiu principal és donar resposta a les seves inquietuds i a les del teixit associatiu. L’equipament contempla activitats lúdiques i formatives dirigides i cogestionades pels propis usuaris i espais destinats a l’orientació, a l’assessorament i a treballar iniciatives de participació comunitària.

 

La Fundació Marianao, una entitat al servei de la comunitat que desenvolupa projectes socioeducatius que tenen un gran impacte al Baix Llobregat

La Fundació Marianao, fundada l’any 1985, duu a terme projectes socioeducatius al servei de la comunitat amb la finalitat d’estimular el desenvolupament personal i comunitari, tot afavorint els processos orientats a la inclusió social d’aquelles persones que pateixen situacions de vulnerabilitat.

Un dels trets principals de l’entitat és l’arrelament, des de la seva creació, a Sant Boi de Llobregat i al barri de Marianao de la vila. La Fundació Marianao va néixer gràcies a persones, la majoria joves del barri de Marianao, que des del voluntariat perseguien alternatives als greus problemes que patien, causats per la manca d’equipaments i de recursos socials.

D’aquesta manera, el Grup de Joves Marianao va ocupar un immoble abandonat que es trobava en una situació urbanística irregular i que era un pol de concentració de deixalles i va instituir el Casal Infantil i Juvenil de Marianao. Situat al carrer Girona número 30, es va convertir en el primer equipament sociocultural del barri de Marianao. Actualment, és l’únic centre especialitzat en infants i joves a la vila del Baix Llobregat, comarca on la Fundació Marianao té un gran impacte.

El model d’intervenció de l’entitat defensa una presència que vol ser popular, comunitària, educativa, personalitzada i alliberadora.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Marianao.