La iniciativa promou la incorporació i la promoció laboral de joves que han cursat estudis universitaris en el camp de l’acció social.

ASSÍS Centre d’Acollida serà l’entitat beneficiària de la tercera edició del programa Promoció Laboral de l’Acció Social (PLAS). Dissenyada i impulsada per la Ramon Molinas Foundation, la iniciativa va néixer amb la finalitat de promoure la incorporació i la promoció laboral dels joves que han cursat estudis universitaris en el camp de l’acció social.

En el marc del PLAS, la Ramon Molinas Foundation detecta projectes d’entitats que precisen la incorporació laboral permanent de professionals de l’àmbit de l’acció social i s’encarrega de cercar els perfils idonis per cobrir les vacants. Amb aquest objectiu, la RMF cerca joves amb una gran vocació social, amb esperit col·laboratiu i proactius i els presenta a les entitats que, en última instància, en decideixen la contractació. D’aquesta manera, les entitats gaudeixen de la incorporació de joves especialment preparats i motivats, capaços de respondre amb solvència els reptes actuals i del futur.

La Ramon Molinas Foundation sufraga el cost d’empresa dels joves durant els sis primers mesos del contracte laboral i els acompanya al llarg d’aquest període per tal d’atendre les seves necessitats. Transcorregut aquest temps, les entitats es comprometen a ampliar el contracte dels joves en el cas que hagin demostrat la seva vàlua.

Gràcies al PLAS, ASSÍS Centre d’Acollida gaudirà de la incorporació d’una professional que exercirà de responsable dels programes Dones amb Llar i Centre Obert. Arrelada al barri barceloní de Sarrià, l’entitat facilita i motiva processos d’inclusió social de persones sense llar i promou la sensibilització ciutadana en relació a la situació que pateixen. ASSÍS Centre d’Acollida atén a 1.700 persones anualment. D’aquestes, un 13% són dones. El programa Dones amb Llar, que és de nova creació, té l’objectiu d’atendre, acompanyar i apoderar a usuàries de l’entitat, sense llar i que han estat o són víctimes de violència de gènere.

La Fundació Surt i la Fundació Marianao varen gaudir de les dues primeres edicions del programa.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web d’ASSÍS Centre d’Acollida.