Organitzador: Fundació Privada Avismón-Catalunya.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/07/2022 – 31/12/2022.

 

Acompanyament integral a persones grans que es troben en situació de soledat no desitjada, una iniciativa que atén a persones grans en situació de vulnerabilitat socioeconòmica

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat amb la Fundació Privada Avismón-Catalunya amb la finalitat de millorar la qualitat de vida, de fomentar l’autonomia i de promoure la seguretat de persones grans per tal d’afavorir que poguessin viure i envellir a casa seva. Així mateix, la iniciativa també pal·lia la situació de soledat no desitjada i l’aïllament social que pateixen les persones que conformen aquest col·lectiu, per mitjà d’accions d’acompanyament i de participació grupal.

Acompanyament integral a persones grans que es troben en situació de soledat no desitjada dona resposta a les necessitats de persones grans amb problemes socioeconòmics, que pateixen solitud o aïllament i que resideixen a les ciutats de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, L’Hospitalet de Llobregat i Tarragona. Els beneficiaris de l’actuació tenen més de 65 anys, no disposen de lligams relacionals, viuen en habitatges precaris, presenten problemes de mobilitat i tenen uns ingressos baixos.

 

886 persones s’han beneficiat d’una iniciativa que disposa de dues línies d’actuació

El programa, que ha atès a 886 usuaris, disposa de dues línies d’actuació. En primer lloc, els beneficiaris de la iniciativa gaudeixen de serveis domiciliaris amb la finalitat d’envellir dignament a casa. Per una altra banda i de forma paral·lela, el programa proporciona l’acompanyament i el suport emocional que brinden els professionals i les persones que formen part del programa de voluntariat de l’entitat.

Pel que fa als serveis domiciliaris, la iniciativa proporciona serveis de caràcter domèstic com la neteja, la preparació d’àpats, l’assistència en la higiene personal, el control del rebost o la realització de petits arranjaments a la llar. Així mateix, el programa facilita serveis professionals de suport psicològic, de fisioteràpia i de podologia, entre d’altres. Les prestacions que perceben cadascuna de les persones beneficiaries de la iniciativa donen resposta a la cobertura de les seves necessitats, són gratuïtes i s’acorden de forma consensuada entre els diferents agents que participen en la iniciativa.

D’altra banda i respecte als acompanyaments, la Fundació Privada Avismón-Catalunya disposa de 524 persones voluntàries i ofereix diferents propostes per atendre les necessitats dels beneficiaris de la iniciativa. L’entitat brinda acompanyaments setmanals, on els voluntaris visiten de forma regular als usuaris i n’esdevenen el seu referent; acompanyaments per anar al metge o per realitzar encàrrecs i tràmits burocràtics; acompanyaments a les activitats grupals que organitza la mateixa Fundació Privada Avismón-Catalunya; i atenció i seguiment telefònic, entre d’altres.

 

La Fundació Privada Avismón-Catalunya, una entitat que vetlla per les persones grans

La Fundació Privada Avismón-Catalunya té la missió de promoure el benestar, la integració social, la millora de la qualitat de vida i la protecció dels drets fonamentals de les persones grans. Creada l’any 1996, l’entitat acompanya a persones grans en el seu procés vital d’envelliment i d’autocura, pal·liant el seu aïllament i la seva solitud. Així mateix, la Fundació Privada Avismón-Catalunya fomenta el voluntariat com a agent transformador. Especialment, la participació social i comunitària protagonitzada per les persones grans voluntàries. Així mateix, la tasca social de l’entitat també es fa possible gràcies a la contribució de 580 persones amigues i padrines.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Privada Avismón-Catalunya.