Organitzador: Fundació Ictus.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/01/2021 – 31/12/2021.

 

Viure després d’un ictus, una iniciativa que atén a persones que han patit un ictus, i a les seves famílies, amb la finalitat de promoure la seva autonomia

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat amb la Fundació Ictus amb la finalitat d’atendre a persones que han patit un ictus, i a les seves famílies, per tal de millorar la seva qualitat de vida i de promoure la seva autonomia. Per mitjà del programa Viure després d’un ictus, l’entitat atén a persones que han superat un ictus, adquirint una discapacitat i/o una situació de dependència.

La iniciativa, que es desenvolupa arreu de Catalunya, juntament amb les quatre associacions de pacients d’ictus de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, s’inicia en el moment en el que la persona supervivent d’ictus rep l’alta hospitalària. En primer lloc, la Fundació Ictus ofereix informació, assessorament i orientació sobre els recursos assistencials i terapèutics tant públics com privats. Un cop realitzada aquesta actuació, Viure després d’un ictus brinda suport emocional gràcies al voluntariat testimonial i als grups d’ajuda mútua des de les diferents entitats de pacients.

A continuació, el programa incideix en fomentar l’autonomia i en reduir el grau de dependència de les persones que han patit un ictus per mitjà de dinàmiques de neuro-rehabilitació i d’estimulació. Aquest punt persegueix incrementar les funcions cognitives i executives, reforçant les capacitats i tècniques per superar les dificultats i obstacles davant la realització de les activitats bàsiques de la vida diària.

En l’àmbit de la salut física, Viure després d’un ictus empra programes de rehabilitació tals com el Rehametrics i el Neuroathome. Es tracta d’eines de realitat virtual que milloren aspectes com la motricitat, la coordinació i l’atenció. D’altra banda, la iniciativa també compta amb la fisioteràpia convencional a fi de guanyar balanç articular i muscular, de reeducar la marxa, la propiocepció i l’equilibri, i de disminuir el dolor neurològic. Pel que fa a l’estimulació cognitiva, Viure després d’un ictus treballa amb el programa Feskits de manera individual, focalitzant-se en els dèficits més apressats de cadascun dels beneficiaris.

 

L’ictus és la primera causa de mort entre les dones, la tercera entre els homes i la primera causa de discapacitat entre les persones adultes

L’ictus és una malaltia aguda ocasionada per una interrupció sobtada del flux sanguini a una part del cervell (isquèmia cerebral, en un 85% dels casos) o de la ruptura d’una artèria o vena cerebral (hemorràgia cerebral, en un 15% dels casos). Els símptomes de l’ictus apareixen de forma sobtada i el temps de resposta és fonamental a fi de disminuir els danys que pugui ocasionar al cervell.

Aquesta malaltia cerebrovascular és la primera causa de mort entre les dones, la tercera entre els homes i la primera causa de discapacitat entre les persones adultes. A Catalunya, 13.000 persones són hospitalitzades a causa d’un ictus cada any. Consegüentment, cada poc menys de tres quarts d’hora se’n produeix un. El 45% de les persones hospitalitzades sobreviuen, adquirint una discapacitat motora, sensitiva, cognitiva, de la parla i/o de la comprensió. A Catalunya, més de 54.000 persones viuen amb una discapacitat adquirida a causa d’un ictus.

 

L’impacte del context originat per la Covid-19 en aquesta malaltia cerebrovascular

El context originat per la Covid-19 ha modificat significativament el funcionament dels serveis d’emergència, dels centres d’atenció primària i dels hospitals. Aquesta situació ha afectat l’atenció directa de les persones amb ictus. En la majoria de països d’Europa, durant la primera onada de la pandèmia, es va reduir el número de llits destinats a les persones amb ictus, així com dels professionals que les atenien. Tanmateix i des del seu inici, la pandèmia ha alterat els tractaments habituals de rehabilitació.

A continuació i tenint en compte que estem davant d’una nova patologia, alguns estudis han analitzat la relació entre la Covid-19 i l’ictus. Per una banda, investigadors del Vall d’Hebron van constatar que els pacients amb Covid-19 amb un dany pulmonar greu tenen un major risc de patir un ictus. Per un altre costat i a tall d’exemple, investigadors de l’Hospital del Mar van participar en un estudi que va concloure que els pacients que pateixen un ictus i, a la vegada, la s’infecten de Covid-19 tenen unes probabilitats de morir quatre vegades superiors i un 60% més de risc de patir seqüeles greus respecte als que no contreuen coronavirus.

 

La Fundació Ictus, una entitat que té com a missió donar a conèixer aquesta malaltia cerebrovascular, donar suport a les persones que l’han patit i impulsar-ne la recerca

La Fundació Ictus va néixer l’any 2007 amb la finalitat de donar a conèixer aquesta malaltia cerebrovascular, difondre com prevenir-la i divulgar com tractar-la. Per una altra banda, l’entitat es va constituir per tal de donar suport als pacients amb ictus, i als seus familiars, gràcies a l’ajuda directa i a través de teixir sinèrgies amb altres organitzacions. Per últim, la Fundació Ictus es va crear amb l’objectiu d’impulsar la recerca sobre la malaltia en totes les seves etapes i des de totes les perspectives. La Fundació Ictus és membre de l’aliança europea Stroke Alliance for Europe (SAFE), integrada per 33 entitats europees.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Ictus.