Organitzador: Fundació Roure.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/01/2018 – 31/12/2018.

 

Suport en els domicilis, un projecte adreçat a persones grans en situació de vulnerabilitat socioeconòmica

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat amb la Fundació Roure amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Gràcies a Suport en els domicilis, l’entitat amb seu al districte de Ciutat Vella de Barcelona incideix en el seu benestar a través d’accions concretes al seu propi domicili.

El projecte, que pot atendre al voltant d’un centenar de persones a la setmana, proporciona serveis de caràcter domèstic com la neteja, la preparació d’àpats, l’assistència en la higiene personal o el control del rebost. Així mateix, també ofereix acompanyaments per anar al metge o per realitzar encàrrecs i tràmits burocràtics, gestions que també s’encarrega d’assessorar. Un altre dels aspectes del projecte és la promoció de l’envelliment actiu. Suport en els domicilis fomenta la participació i la vinculació en activitats socioculturals que impulsen la xarxa veïnal. Finalment, brinda acompanyament emocional en situacions de soledat.

Un cop detectada la necessitat d’intervenció, la treballadora social i la responsable de l’Àrea de Gent Gran de la Fundació Roure entrevisten a la persona gran, al seu propi domicili, per valorar-ne la situació. Després de l’avaluació, i tenint en compte l’autonomia i l’opinió del beneficiari, es presenta una proposta personalitzada d’accions i serveis.

 

Un projecte amb una doble vessant social

Suport en els domicilis disposa d’un equip d’auxiliars format per cinc dones que procedeixen de la inserció laboral i a les que s’ha capacitat. La Fundació Roure assumeix la seva formació i les assessora en tots els aspectes relatius a l’atenció de les persones grans. De la mateixa manera, l’entitat les acompanya per tal que puguin millorar les seves situacions personals.

Pel que fa als beneficiaris del servei, el seu perfil és molt semblant. El projecte dóna resposta a les necessitats de les persones grans amb problemes socioeconòmics que pateixen solitud o aïllament. Els beneficiaris de l’actuació tenen una mitjana d’uns 85 anys, no disposen de lligams relacionals, viuen en habitatges precaris i desconeixen els recursos existents destinats a millorar la seva situació.

Els beneficiaris de Suport en els domicilis són persones derivades dels serveis socials, dels Centres d’Atenció Primària o d’altres entitats.

 

La Fundació Roure, acció social a Ciutat Vella

La Fundació Roure treballa als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, situats al districte barceloní de Ciutat Vella, des del 1992. Amb 25 anys d’experiència, l’entitat coneix l’entorn i les vicissituds dels seus habitants: la precarietat de les llars, el sobreenvelliment de la població i les dificultats socioeconòmiques a les que s’enfronten diàriament. Davant d’aquesta situació, la fundació té l’objectiu de pal·liar les necessitats bàsiques de les persones grans i de les famílies amb pocs recursos des de la immediatesa, la solidaritat i el treball en equip.

A banda de Suport en els domicilis, i per tal d’acomplir la finalitat mencionada, la Fundació Roure duu a terme una sèrie de projectes i accions. Per garantir l’alimentació d’aquelles persones amb menys recursos, per exemple, l’entitat disposa d’El Rebost Comunitari i d’Àpats en Família. Mentre que El Rebost Comunitari ofereix queviures de primera necessitat, Àpats en Família assegura un àpat diari a aquelles persones que no poden cuinar ja sigui perquè són incapaces de fer front a les despeses dels subministres domèstics o perquè, directament, no tenen llar. La Fundació Roure també ofereix un servei de dutxes socials adreçat a aquests ciutadans.

Així mateix, la Fundació Roure compta amb el Centre de Dia Prisba, un servei d’acolliment que empara a les persones grans en situació de vulnerabilitat socioeconòmica que no disposen de xarxes de suport. Amb una capacitat per trenta usuaris, el centre vetlla per afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social de les persones grans, conservant el seu vincle amb la dinàmica social del barri. Per una altra banda, l’entitat té una botiga solidària al servei dels veïns amb pocs recursos on es pot comprar roba de segona mà i de qualitat a uns preus molt econòmics. Finalment, la Fundació Roure disposa duna bugaderia solidària, un servei de rentat de roba adreçat a entitats socials, empreses i particulars que té la missió de fomentar la integració sociolaboral.

 

Donar resposta a les necessitats actuals amb la mirada als futurs canvis demogràfics

Un estudi de l’Oficina del Cens dels Estats Units d’Amèrica, un organisme que té com a objectiu principal proporcionar dades de qualitat sobre la població i l’economia, alertava sobre el creixement del segment de persones que tenen més de 65 anys respecte a la població mundial. Al 2012, quan la població mundial va arribar als set mil milions d’habitants, 562 milions de persones (un 8%) tenien 65 anys o més. Tres anys més tard, al 2015, aquest segment de població va augmentar en 55 milions de persones arribant al 8,5% del total dels habitants del planeta. Tenint en compte la caiguda de la taxa de natalitat, l’augment de l’esperança de vida i la piràmide de població, l’organisme vaticina que l’entramat de persones de més de 65 anys conformarà el 16% de la població mundial al 2050. Cal posar especial atenció a Europa, on aquest percentatge serà del 27,8% respecte a la població total.

En la mateixa tessitura, l’Institut d’Estudis Econòmics comunicava que l’Estat Espanyol és el tercer país de la Unió Europea amb un major número de persones que superen els 80 anys, per darrera d’Itàlia i de Grècia. La publicació, creada a partir de les dades de Population: Structure Indicators, de l’Eurostat, manifestava que la mitjana d’habitants que superaven aquesta franja d’edat havia passat d’un 3,5% l’any 2001, a un 5,1% l’any 2014. Segons les projeccions extretes de les xifres de l’oficina europea d’estadística, el percentatge podria arribar al 12,3% l’any 2080.

Les referències anteriors denoten que la societat s’enfronta a un canvi demogràfic que requereix actuacions importants en l’àmbit de la convivència, de la integració i del benestar de les persones grans. Canvis que han d’ajudar a pal·liar les mancances actuals com la soledat, l’escassetat de recursos econòmics o la falta de suport familiar amb una mirada posada en l’increment del volum de la població que es trobarà en aquesta situació en el futur.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Roure.