Organitzador: Projecte Home Catalunya.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/07/2019 – 30/06/2020.

 

El Projecte Gènere, una iniciativa per promoure l’atenció específica a les dones amb problemes d’addiccions

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb Projecte Home Catalunya amb la finalitat de promoure l’atenció específica a les dones amb problemes d’addiccions. El Projecte Gènere és una iniciativa transversal que comprèn una sèrie d’accions ideades per tal d’oferir una atenció adequada a les necessitats de les usuàries de l’entitat. D’aquesta manera, el projecte millorarà l’accés als diferents programes de tractament de drogodependències, d’alcoholisme i de ludopaties que brinda Projecte Home Catalunya.

El Projecte Gènere, que ha estat concebut per la Comissió de Gènere de Projecte Home Catalunya i que segueix la metodologia d’abordatge biopsicosocial de les addiccions, està adreçat a la intervenció i a l’atenció de les dones amb dependències. No obstant, la iniciativa no només es dirigeix a les dones en tractament, sinó que també inclou mesures orientades a l’equip de professionals de l’entitat, als homes usuaris i a les parelles dels homes usuaris.

 

Un programa transversal

El Projecte Gènere preveu intervencions amb les persones en tractament, actuacions amb l’equip de professionals de Projecte Home Catalunya i accions de difusió i de sensibilització social sobre la invisibilització i l’estigma de les dones amb addiccions.

Pel que fa a les intervencions amb les persones en tractament, la iniciativa crearà un espai residencial d’atenció terapèutica per a vuit dones. Aquesta acció permetrà fomentar la cohesió i la solidaritat entre les dones; facilitarà la detecció d’usuàries víctimes de maltractaments, d’abusos sexuals o amb trastorns alimentaris, entre d’altres problemàtiques, per afavorir-ne una atenció específica i directa; i acollirà a dones amb fills a càrrec per tal de propiciar la conciliació de l’atenció de les addiccions amb la maternitat. En segon lloc, el Projecte Gènere preveu dur a terme accions específiques en matèria d’inserció sociolaboral enfocades a sectors amb una gran presència de treball femení i establir relacions amb empreses per tal de promoure la contractació d’usuàries de l’entitat.

D’altra banda, el projecte inclou treballar amb perspectiva de gènere amb els homes usuaris de Projecte Home Catalunya amb l’objectiu de prevenir la violència contra les dones. De la mateixa manera, un dels pilars dels programes de tractament de l’entitat és la participació de les famílies de les persones usuàries. El Projecte Gènere comprèn l’atenció de les parelles dels homes usuaris, que posseeixen un rol de cura molt actiu, facilitant les pautes i les eines necessàries a tal efecte. Per últim, la iniciativa reforçarà el treball en xarxa amb altres institucions i entitats socials que atenen a les dones.

Respecte a les actuacions amb l’equip de professionals de Projecte Home Catalunya, l’entitat revisarà i actualitzarà el Pla d’Igualtat i el protocol d’assetjament i agressió sexual, capacitarà i formarà a l’equip de professionals en perspectiva de gènere i fomentarà la utilització del llenguatge inclusiu. Finalment, pel que fa a les accions de difusió, Projecte Home Catalunya celebrarà el Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues i el Dia Internacional de les Dones per tal de sensibilitzar a la societat sobre la invisibilització i la major gravetat de les addiccions que presenta aquest col·lectiu.

 

Les dones amb addiccions, un col·lectiu que pateix una major invisibilització, més estigma social i que presenta una gravetat superior en la seva dependència

Les dones amb addiccions formen part d’un col·lectiu que pateix una major invisibilització, més estigma social i que presenta una gravetat superior en la seva dependència. Al llarg del 2018, només un 14% de les persones en tractament a Projecte Home Catalunya van ser dones. Aquest percentatge tan reduït respon a la dificultat que tenen per accedir als programes de l’entitat degut al doble estigma que pateixen. A les dones amb addiccions se les assenyala per consumir drogues i se les culpabilitza per incomplir amb els rols tradicionalment atribuïts al sexe femení.

D’altra banda, les dones que accedeixen a un programa de tractament a Projecte Home Catalunya ho fan amb un major deteriorament que els homes i amb un consum més cronificat. Segons les dades de l’entitat, el consum d’alcohol com a substància principal és més elevat (40,8% en el cas de les dones i 31,2% en homes), presenten una major freqüència de casos de VIH (12% en el cas de les dones i 6% en homes) o registren més casos de patologia dual (48% en el cas de les dones i 30% en homes).

Les principals beneficiàries del Projecte Gènere són dones amb addicions, adolescents i adultes, dependents, amb baixa capacitat per prendre decisions autònomes i amb una autoestima condicionada per les valoracions externes. La majoria d’elles provenen d’entorns familiars desestructurats, sense xarxa d’acompanyament en la seva demanda d’ajuda i amb càrregues familiars.

 

Projecte Home Catalunya, una entitat que garanteix una atenció adequada a qualsevol ciutadà amb problemes d’addiccions

Projecte Home Catalunya és una entitat fundada l’any 1995 amb la missió de promoure l’autonomia i la dignitat de les persones a través del tractament, la prevenció i la sensibilització de les addiccions. Amb un equip format per 160 persones, entre professionals i voluntaris, Projecte Home Catalunya garanteix una atenció adequada a qualsevol ciutadà de Catalunya amb problemes de drogodependències, d’alcoholisme i de ludopaties.

L’entitat, que compta amb centres a Barcelona, Montgat, Montcada i Reixac, Tarragona, Tortosa, Tremp i Balaguer, ofereix múltiples opcions d’ajuda, prioritzant les necessitats adients en cada cas. Projecte Home Catalunya brinda des d’intervencions breus, habitatges amb suport, projectes d’inserció laboral, programes de prevenció de les addiccions i atenció en programes ambulatoris, en centres d’atenció diürna i en centres residencials. Des de la seva creació, l’entitat ha ajudat a més de 22.000 persones.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de Projecte Home Catalunya.