Organitzador: Fundació Step by Step.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/09/2019 – 30/08/2020.

 

Una iniciativa per brindar un tractament fisioterapèutic de qualitat a les persones amb lesions neurològiques en situació de vulnerabilitat socioeconòmica

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Step by Step amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia de les persones amb lesions neurològiques amb afectació al sistema nerviós central i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Per mitjà d’un tractament fisioterapèutic avançat, personalitzat, de qualitat i amb continuïtat en el temps, els beneficiaris del programa gaudiran d’un procés de recuperació eficient.

La iniciativa brinda un tractament integral. La Fundació Step by Step divideix el procés de recuperació en zones i en etapes de treball específiques en funció dels objectius traçats durant la valoració de cadascuna de les persones que s’acullen al programa. D’aquesta manera, es treballa al terra amb la finalitat d’activar els patrons d’activitat motriu; es realitzen exercicis de càrrega de pes per tal d’estimular el sistema neuromuscular i prevenir complicacions com l’osteoporosi o les retraccions musculars; s’efectuen exercicis d’estimulació per vibració que permeten contrarestar la pèrdua de massa muscular i promouen l’exercitació del sistema propioceptiu; s’executen exercicis de coordinació i de control de l’equilibri per aconseguir una bona estabilització de la cintura escapular i pèlvica; i s’exercita l’entrenament del pas amb l’objectiu de mostrar els patrons i les habilitats necessàries per a caminar de la manera més funcional possible.

D’altra banda, la Fundació Step by Step dona valor afegit al programa a través de la teràpia aquàtica i de la utilització d’eines innovadores com l’exoesquelet. Pel que fa a la teràpia aquàtica, l’entitat fomenta la reeducació postural i de la marxa i el treball cardiorespiratori i muscular aprofitant els recursos que proporciona la pressió hidroestàtica de l’aigua. Finalment, la Fundació Step by Step disposa d’un exoesquelet. El dispositiu està format per uns llargs suports que s’ajusten i s’adapten a les cames i al tronc de l’usuari. En les articulacions, una sèrie de motors imiten el funcionament del múscul humà, de manera que donen a les persones amb lesions neurològiques amb afectació al sistema nerviós central la força necessària per estar drets i caminar.

 

El programa proporciona tractament un cop superada la fase aguda de la lesió

En el moment en el que una persona pateix una lesió medul·lar o cerebral, el sistema sanitari públic cobreix amb excel·lència la fase aguda. Aquesta etapa contempla les intervencions quirúrgiques als hospitals de referència i la rehabilitació integral, d’entre dos i tres mesos, a clíniques especialitzades. Un cop superada la fase aguda, les persones amb lesions medul·lars o cerebrals no disposen de centres especialitzats que ofereixin una atenció i un tractament personalitzat a un cost econòmic. Aquesta situació pot ocasionar una pèrdua d’autonomia personal fruit del deteriorament de l’estat físic, l’aparició precoç de complicacions secundàries a la lesió i, a llarg termini, dificultats a l’hora d’integrar-se a la societat.

La iniciativa proporciona tractament a persones que presenten lesions medul·lars, traumatismes cranioencefàlics, accidents vasculars cerebrals, malalties neuromusculars, esclerosi múltiple o altres lesions del sistema nerviós central que es troben en risc d’exclusió social i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Els beneficiaris del Programa d’ajudes pel tractament de persones amb lesions neurològiques en risc d’exclusió social provenen dels hospitals de referència i d’altres entitats. Un cop detectats, els professionals de la Fundació Step by Step en realitzen un diagnòstic, en detecten les necessitats físiques, psicologies i socials, n’elaboren un protocol de tractament personalitzat i fan un seguiment de la seva evolució.

 

La Fundació Step by Step, una entitat que vetlla per millorar la qualitat de vida de les persones que presenten lesions neurològiques amb afectació al sistema nerviós central

La Fundació Step by Step és una entitat creada l’any 2007 amb la missió d’oferir una proposta de rehabilitació basada en un tractament de fisioteràpia, personalitzat i de qualitat, a les persones que presenten lesions neurològiques amb afectació al sistema nerviós central per tal de millorar la seva qualitat de vida.

L’entitat creu en la fisioteràpia i en l’activitat física com a eines de recuperació i de manteniment de la salut. A l’espera d’avenços científics que permetin aconseguir la recuperació definitiva d’aquestes persones, la Fundació Step by Step creu que és indispensable corregir i potenciar al màxim la capacitat residual de l’individu després de la lesió i mantenir el cos en bona forma física.

La Fundació Step by Step disposa de dos centres de rehabilitació ubicats a Barcelona i a Tenerife. La seu emplaçada a la Ciutat Comtal atén a més de 200 usuaris anualment, proporcionant 16.000 hores de tractament.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Step by Step.