Editat per l’Editorial UOC, és el primer volum d’una col·lecció de llibres que pretén reconèixer la importància de l’altruisme davant dels reptes socials.

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat en l’edició del llibre ‘Filantrops de referència’. Publicat per l’Editorial UOC, és el primer volum d’una col·lecció de llibres que pretén impulsar, difondre i reconèixer la importància de l’altruisme davant dels reptes en matèria d’acció social.

En aquest primer tom, l’editorial de la Universitat Oberta de Catalunya ha convingut destacar la figura del filantrop, aquella persona que, de forma desinteressada, dedica recursos amb la finalitat d’ajudar a la societat, creant la seva pròpia fundació i desenvolupant programes que generin impacte social.

El llibre, que reuneix el testimoni de cinc entitats més, recull l’experiència personal i professional dels filantrops, els objectius de les entitats, els projectes més emblemàtics desenvolupats per les fundacions participants, els imprevistos i les dificultats que han hagut d’afrontar, els beneficis i l’impacte social generats i els seus reptes de futur.

La Ramon Molinas Foundation, que protagonitza el cinquè capítol, relata la construcció i l’evolució d’un model basat en el llegat fundacional i en la filosofia. D’aquesta manera, la Fundació detalla la importància de la trajectòria vital d’en Ramon Molinas en la confecció dels fonaments fundacionals, així com la transcendència i la voluntat transformadora de l’Anne Topping en l’establiment de les bases filosòfiques i dels principis de la Fundació.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de l’Editorial UOC on es pot adquirir el llibre.