La col·laboració entre ambdues entitats afavoreix l’accés a les TIC i promou les competències digitals de les beneficiaries dels recursos residencials Violeta.

El context originat per la Covid-19 ha fet palès els efectes de l’escletxa digital en termes de cohesió social, accés a drets i serveis públics en els col·lectius més vulnerables. Davant d’aquesta situació i per fomentar la igualtat d’oportunitats, la Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Àmbit Prevenció amb l’objectiu d’afavorir l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i de promoure les competències digitals de les beneficiaries dels recursos residencials Violeta. Les usuàries d’aquests serveis d’acolliment gratuït són dones que han estat víctimes de violències masclistes i que es troben en situació de vulnerabilitat social.

La col·laboració entre ambdues entitats permetrà fer front a les tres escletxes digitals de les beneficiaries dels recursos residencials. En primer lloc, la iniciativa trencarà l’escletxa d’accés a la tecnologia. A continuació, es formarà a les usuàries dels serveis d’acolliment amb la finalitat que adquireixin competències digitals. Finalment, se les apoderarà per tal de promoure la seva autonomia en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i de garantir l’exercici dels seus drets i l’accés als recursos bàsics a través de les eines digitals.

La Fundació Àmbit Prevenció va néixer l’any 1993 amb l’objectiu de millorar la realitat i la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social. Amb seu al districte barceloní de Sants-Montjuic, l’entitat les acompanya i les apodera per tal que esdevinguin subjectes actius de transformació. En els darrers anys, la fundació s’ha especialitzat en l’atenció a dones que pateixen qualsevol tipus de violència. Els recursos residencials de la Fundació Àmbit Prevenció garanteixen la continuïtat en el procés de recuperació i apoderament de les dones víctimes de violències masclistes i en situació de vulnerabilitat social.

 

Més informació a Acció Social.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Àmbit Prevenció.