Organitzador: uTOpia Barcelona.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/01/2019 – 31/12/2019.

 

El Teatre de l’Oprimit com a eina d’apoderament

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat amb uTOpia Barcelona amb l’objectiu d’apoderar a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o que havien viscut experiències al voltant de la salut mental en primera persona gràcies als beneficis de la pràctica de les arts escèniques. Interferències és un projecte d’intercanvi d’experiències i de vivències, a partir de la creació i de la capacitació artística, que també dona cabuda a les persones interessades en apropar-se als trastorns mentals, patologies que afecten a una de cada quatre persones segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Interferències s’emmiralla en una tendència teatral denominada Teatre de l’Oprimit, que va ser creada per Augusto Boal a la dècada dels anys 60 del segle XX. Aquest corrent teatral analitza l’opressió que pateixen les persones i utilitza la pedagogia com a mecanisme d’alliberament i com a eina de transformació social. Per mitjà d’un reguitzell de tècniques que comprenen jocs i dinàmiques de grup, els participants són capaços de reflexionar i d’analitzar les opressions a les que estan sotmesos per tal de combatre-les i convertir-se en protagonistes de les seves pròpies vides.

 

Interferències compta amb un centenar de beneficiaris, distribuïts en sis grups

La iniciativa, que ha durat dotze mesos, ha comptat amb un centenar de beneficiaris que s’han distribuït en sis grups de creació i que han treballat de forma paral·lela a diferents indrets i contextos de la ciutat de Barcelona. Aquesta divisió ha permès crear i generar espais de trobada transversals on ha aflorat la creació artística i l’intercanvi de vivències. Així mateix, ha permès generar noves formes de compartir, de comunicar-se i d’engendrar idees que ajudaran als beneficiaris a ser més resolutius i autònoms, concedint-los l’oportunitat d’abordar la resolució dels conflictes des de l’autocontrol, l’autoconfiança i l’estima.

Interferències enfoca la salut mental i la discapacitat intel·lectual com una responsabilitat de tots. L’extreu dels diagnòstics psiquiàtrics i de les etiquetes per posar l’èmfasi en què tota pràctica en matèria de salut ha de ser el resultat d’una labor conjunta, complementària i d’articulació horitzontal entre diferents sabers i experiències subjectives, incloent de manera activa el coneixement de les mateixes persones afectades.

 

uTOpia Barcelona, una associació que reivindica el Teatre de l’Oprimit i de les Oprimides

uTOpia Barcelona és una associació d’arts escèniques que fomenta i apropa el Teatre de l’Oprimit a la societat. És un espai de creació artística i de diàleg entre les persones que busca generar un canvi social. L’associació reivindica el Teatre de l’Oprimit com una eina artística que ajuda a l’oprimit i a les oprimides en la seva lluita personal, intentant cercar respostes alternatives a problemàtiques col·lectives.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web d’uTOpia Barcelona.