Organitzador: Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum.

Entitats col·laboradores: Ramon Molinas Foundation i Associació de dones Jamooral.

Calendari d’implementació: 01/10/2018 – 31/03/2019.

 

L’hort comunitari, una iniciativa per apoderar a les dones de l’Associació de dones Jamooral

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat amb l’Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum amb la finalitat de millorar les condicions de l’hort comunitari de Kabar per tal d’apoderar a les dones gràcies a l’agricultura. La iniciativa ha facilitat els coneixements tècnics i les eines necessàries perquè les 120 dones que integren l’Associació de dones Jamooral poguessin conrear l’hort comunitari. D’aquesta manera, les beneficiàries de l’actuació i les seves famílies disposaran dels fruits que hauran cultivat per auto abastir-se i podran obtenir beneficis regulars i sostenibles per mitjà de la venda dels excedents, fet que permetrà que assoleixin una certa independència econòmica.

Estat de l’hort comunitari per a dones a Kabar, abans de l’actuació.

La primera fase de l’actuació es va centrar en millorar l’espai disponible per al cultiu. Es va desbrossar la superfície conreable, es va sanejar el sol agrícola i es va delimitar el perímetre de l’hort amb tanques. Un cop van finalitzar aquestes tasques es va acabar de construir el pou existent, es va procedir a la reparació i a la construcció de vuit basses i es va crear un sistema solar de bombeig i canalització d’aigua. Després d’adequar el terreny per augmentar-ne la capacitat de producció, es van facilitar les eines necessàries per al cultiu, es va construir un magatzem per tal de guardar-les i es van proporcionar les llavors i els arbres fruiters que s’hi van plantar.

La majoria de les dones de l’Associació de dones Jamooral no han tingut accés a l’educació bàsica i no disposen de coneixements tècnics relacionats amb l’agricultura. Per aquest motiu, i de forma paral·lela a l’adequació del terreny, es van programar tallers que van instruir a les beneficiaries en agricultura sostenible. La col·laboració entre l’Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum i la Ramon Molinas Foundation ha permès adequar mitja hectàrea i tenia la finalitat d’establir un model d’actuació que pogués ser replicat a altres barris de Kafountine i als municipis veïns.

 

La iniciativa contribueix a que les dones esdevinguin protagonistes des d’una perspectiva individual, comunitària i de gènere

Les dones del Senegal depenen econòmicament dels homes. Amb un accés limitat a l’educació, responsabilitats al nucli familiar des d’una edat molt jove i amb un mercat laboral insuficient i mal remunerat, les dones del país africà combinen les tasques domèstiques amb activitats d’economia submergida a canvi de petites retribucions. Així mateix, l’èxode migratori ha propiciat que moltes dones s’hagin convertit en caps de família. Aquesta situació les ha obligat a encarregar-se de la subsistència de la seva família.

L’Hort comunitari per a dones a Kabar té l’objectiu d’apoderar a les dones de l’Associació de dones Jamooral per tal que esdevinguin protagonistes des d’una perspectiva individual, comunitària i de gènere promovent la seva participació efectiva en el projecte des de la implicació en la presa de decisions. L’entitat de Kafountine disposa de l’hort comunitari des de l’any 2002 gràcies a un programa de millora de les comunitats rurals impulsat pel govern de Senegal. No obstant, la iniciativa governamental, que havia de finançar l’adequació de la superfície a banda de la cessió de la parcel·la, va desaparèixer i el terreny agrícola va quedar pràcticament erm des d’aleshores fins ara.

Finalment, la iniciativa contribueix al desenvolupament rural i territorial gràcies a l’agricultura com a factor clau de creixement de les comunitats, posant èmfasi en la seguretat alimentària i en l’optimització de l’impacte nutricional.

 

L’Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum, una entitat que promou una cooperació responsable

En diola, la llengua majoritària de Kafountine, ‘kakolum’ significa la petjada que es deixa sobre la terra durant l’acció de caminar. Amb l’objectiu de deixar rastre, l’entitat va néixer l’any 2017 fruit del vincle dels seus creadors amb les comunitats de la regió de Casamance. L’entitat promou una cooperació responsable en la que els beneficiaris dels projectes tenen un rol principal en la forma en la que es duen a terme les accions i en el seu significat. L’objectiu principal de l’associació és contribuir a millorar les condicions de vida de la població de la regió senegalesa de Casamance. L’Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum centra la seva intervenció en les dones i promou la inserció laboral, l’agricultura sostenible i la seguretat alimentària.

Per una altra banda, l’Associació de dones Jamooral es va constituir a Kafountine com a Groupement d’Interet Economique (Agrupació d’interès econòmic) l’any 2001. Kafountine és un poble d’uns 25.000 habitants que es troba a la regió de Casamance. Situada al sud de Senegal, la comunitat està formada per una amalgama de cultures, d’ètnies i de nacionalitats. La important activitat pesquera que s’hi duu a terme i la poca distància que la separa de Gambia i de Guinea Bissau l’han convertit en un pol d’atracció migratòria.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de l’Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum.