Organitzadors: Associació per la Vida Independent (entitat validadora) i Eurecat (entitat desenvolupadora).

Entitats col·laboradores: Ramon Molinas Foundation i Fundació Alzheimer Catalunya.

Calendari d’implementació: 01/01/2017 – 31/12/2017.

 

Una plataforma de teleassistència domiciliària innovadora i no intrusiva

La Ramon Molinas Foundation patrocina un programa d’investigació impulsat per l’Associació per la Vida Independent i per l’Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya), amb la col·laboració de la Fundació Alzheimer Catalunya. El projecte té l’objectiu de desenvolupar i consolidar eKauri, una plataforma de teleassistència domiciliària innovadora que realitza un seguiment de les persones que viuen soles d’una forma no intrusiva.

eKauri és una solució de teleassistència domiciliària de tercera generació que té la finalitat de millorar la seguretat i l’autonomia de les persones grans, del col·lectiu de persones amb discapacitat o d’aquelles persones que tenen qualsevol tipus de dependència. D’aquesta manera, eKauri permet que les persones puguin viure a la seva llar d’una forma segura, allargant la seva independència sense cap necessitat de conviure amb un cuidador les 24 hores del dia o d’internament en una residència.

El programa d’investigació patrocinat per la Ramon Molinas Foundation se centra en la implementació completa d’eKauri al Servei d’Assistència Domiciliària (SAD) de la Fundació Alzheimer Catalunya. L’objectiu de la implementació és valorar i incrementar l’eficiència del sistema amb la finalitat de replicar el projecte oferint una eina de teleassistència domiciliària d’alta tecnologia i completament innovadora.

 

eKauri, Big Data aplicat a la teleassistència domiciliària

El sistema està format per un conjunt de sensors de presència, il·luminació i temperatura que monitoritzen l’actitud, el comportament i els hàbits dels beneficiaris del servei per identificar i preveure les pautes de conducta inusuals d’una forma passiva, automàtica i en temps real. Les dades registrades són emmagatzemades al núvol, on són recuperades, processades i analitzades. L’estudi de les rutines i dels hàbits dels beneficiaris possibilita que el sistema pugui predir la seva situació actual i anticipar-se al futur.

eKauri permet personalitzar l’atenció i activar notificacions amb l’objectiu de mantenir informats als cuidadors. D’aquesta manera, terapeutes i familiars reben alertes, resums i estadístiques dels beneficiaris a través d’una aplicació web. Gràcies a un compte d’usuari i a una contrasenya, el sistema garanteix la seguretat de la informació. eKauri mostra un seguiment complet dels beneficiaris, marcant les habitacions en les que han accedit, registrant el número de vegades que han sortit de casa o controlant les hores de son, entre moltes altres funcionalitats.

 

A l’Estat Espanyol un 25,2% de les llars són unipersonals

El número de persones que viuen soles a l’Estat Espanyol ha tornat a créixer durant l’últim any i se situa en més de 4,6 milions. Respecte l’any anterior, la xifra ha augmentat en 54.100 persones. Aquest fet suposa que un 25,2% de les llars del país són unipersonals, segons l’Enquesta Continua de Llars elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). De les dades exposades, 1.933.300 persones ─un 41,7%─ que viuen en llars unipersonals tenen 65 anys o més, una xifra que representa un augment del 4% respecte l’any anterior. Per una altra banda, hi ha 3,8 milions de persones amb discapacitat, el 8,5% del total de la població.

Les persones que conformen aquest segment de població i les persones amb discapacitat poden veure’s afectades per un empitjorament de la qualitat de vida fruit d’una disminució de les seves capacitats diàries.

 

L’Associació per la Vida Independent, una entitat creada al 2007 amb la voluntat de promoure l’ús dels productes i les tecnologies de suport

L’Associació per la Vida Independent (AVI) és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2007 per Mutual Médica i Mutuam per promoure l’ús dels productes i les tecnologies de suport amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones grans, del col·lectiu de persones amb discapacitat o d’aquelles persones que tenen qualsevol tipus de dependència.

L’entitat va inaugurar l’any 2008 el Centre de Vida Independent (CVI) amb la finalitat de materialitzar la seva missió i d’esdevenir un referent en la promoció de l’autonomia personal a Catalunya. L’equipament, ubicat a Barcelona, disposa de tres àrees. L’Àrea d’Habitatge reprodueix l’entorn d’una llar de forma fidedigna per assessorar i oferir productes i tecnologies de suport en el marc d’un habitatge digital accessible. En segon lloc, l’Àrea d’Atenció Personalitzada brinda una atenció enfocada a les necessitats de cadascun dels usuaris de l’entitat. Finalment, el CVI disposa de l’Àrea d’Investigació i de Serveis on es desenvolupen programes d’investigació aplicats a l’assistència o al suport de les persones.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de l’Associació per la Vida Independent.

Pàgina web de l’Eurecat.

Pàgina web de la Fundació Alzheimer Catalunya.