El document recull els programes desenvolupats per la Ramon Molinas Foundation al llarg de l’any passat.

La Ramon Molinas Foundation ha publicat la Memòria Anual del 2021. Al document s’hi recullen totes les iniciatives dutes a terme per l’entitat i que van concloure l’any passat, així com el seu impacte i la dotació econòmica destinada a les finalitats fundacionals.

A la Memòria Anual del 2021 es desglossen els onze programes desenvolupats corresponents a l’àrea d’acció social; el programa de beques, el programa d’emprenedoria i el programa d’investigació realitzats a l’àrea de formació i investigació; la col·laboració efectuada en el marc del programa Promoció Laboral de l’Acció Social (PLAS); i el programa A So de Mar.

Des de l’any 2012, la Fundació treballa amb la voluntat de fomentar el progrés de les persones i de la societat en els àmbits tecnològic, científic i social. Al llarg d’aquest període, la RMF ha aconseguit ajudar a 24.510 persones.

Pot consultar i descarregar la Memòria Anual del 2021, aquí.