El document recull els programes desenvolupats per la Ramon Molinas Foundation al llarg de l’any passat.

La Ramon Molinas Foundation ha publicat la Memòria Anual del 2018. Al document s’hi recullen totes les iniciatives dutes a terme per l’entitat i que van concloure l’any passat, així com el seu impacte i la dotació econòmica destinada a les finalitats fundacionals.

A la Memòria Anual del 2018 es desglossen els deu programes desenvolupats corresponents a l’àrea d’acció social; el programa de beques i el programa d’emprenedoria realitzats a l’àrea de formació i investigació; les actuacions del Programa de Voluntariat RMF; i el programa de Promoció Laboral de l’Acció Social.

Des de l’any 2012, la Fundació treballa amb la voluntat de fomentar el progrés de les persones i de la societat en els àmbits tecnològic, científic i social. Al llarg d’aquest període, la RMF ha aconseguit ajudar a 12.319 persones.

Pot consultar i descarregar la Memòria Anual del 2018, aquí.