Organitzador: Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 15/09/2021 – 15/03/2022.

 

Garantir una educació de qualitat en un entorn d’aprenentatge inclusiu, segur i adequat és l’objectiu principal de la iniciativa

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb l’Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum per tal de millorar les condicions d’un centre de secundària de la localitat de Diannah (Kafountine, Senegal) amb l’objectiu de garantir una educació de qualitat en un entorn d’aprenentatge inclusiu, segur i adequat. El centre d’ensenyament és de titularitat pública i està reconegut pel Ministeri d’Educació senegalès.

Segons el Pla de Desenvolupament Municipal de Kafountine elaborat l’any 2020, al municipi senegalès hi ha una manca de places escolars fruit de l’augment demogràfic de nens en edats compreses entre els 12 i els 16 anys i del deteriorament i de l’escassedat d’aules. El document conclou que a Kafountine s’haurien de construir 33 aules, se n’haurien de rehabilitar 24 i que hi ha nou escoles que no disposen d’accés a l’aigua. La majoria d’alumnes del municipi en edat d’escolarització provenen de famílies que viuen d’activitats agràries i pesqueres i que tenen ingressos baixos.

Al mateix 2020, el centre de secundària de Diannah va perdre dues de les cinc aules degut al seu esfondrament durant el període de pluges. La iniciativa permetrà restaurar aquests equipaments amb maons elaborats per una associació local a través d’una barreja de gra de plàstic, vidre, ciment i sorra. Amb aquesta decisió, que respecta els cànons que dictamina la normativa governamental en matèria de construcció, s’afavoreix l’economia circular, es redueixen les despeses en l’edificació i se n’augmenta la durabilitat.

 

Un total de 558 persones es beneficiaran d’un projecte que, a més a més, abastirà aigua i electricitat d’una forma sostenible i que es retroalimentarà de l’hort comunitari que es troba dins del perímetre del centre

A banda de reconstruir les aules en desús, la col·laboració permetrà millorar l’accés a l’aigua i a la xarxa de sanejament del centre educatiu. Actualment, el centre de secundària té un pou que no és funcional degut a un error en la seva localització. Aquesta situació fa que els alumnes hagin de recórrer 700 metres per extreure aigua dels pous més propers per avituallar-se. La col·laboració entre ambdues entitats permetrà instal·lar una font d’aigua funcional que garantirà la correcta higiene del centre.

Per assolir aquest objectiu, l’Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum aprofitarà els recursos hídrics de l’hort comunitari que es troba dins del perímetre del centre escolar i que és fruit d’un anterior projecte de l’entitat. L’hort comunitari, que està gestionat per les mares dels alumnes de l’escola, disposa d’una perforació subterrània a través de la qual se n’extreu l’aigua per regar els cultius. L’Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum construirà un sistema de bombeig que canalitzarà l’aigua des de l’hort cap a un dipòsit de tres mil litres que s’instal·larà al costat de l’escola i que permetrà l’accés al recurs hídric.

D’altra banda, el projecte contempla construir canalitzacions des de la perforació subterrània cap a les basses de l’hort per millorar-ne el sistema de rec. L’hort comunitari és una iniciativa que apodera a les dones gràcies a l’agricultura; facilita els coneixements tècnics i les eines necessàries perquè un total de 86 dones puguin conrear el recurs. D’aquesta manera, les beneficiàries de l’actuació i les seves famílies disposen dels fruits que cultiven per autoabastir-se i poden obtenir beneficis regulars i sostenibles per mitjà de la venda dels excedents, fet que permet que assoleixin una certa independència econòmica. Així mateix, una part dels beneficis agrícoles derivats de la venda d’excedents s’inverteix en l’adquisició de material escolar pels alumnes i en arranjaments per millorar el centre.

Per últim, el projecte inclou la instal·lació de quatre plaques solars i de dos bateries que subministraran el 80% de l’electricitat necessària per il·luminar les aules i pel correcte funcionament del sistema de bombeig d’aigua. Entre els alumnes, els professors, el personal administratiu de l’escola i les dones que conreen l’hort comunitari, la iniciativa tindrà 558 beneficiaris directes. La voluntat de l’Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum és replicar-lo a altres localitats de Kafountine i als municipis veïns.

 

L’Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum, una entitat que promou una cooperació responsable

En diola, la llengua majoritària de Kafountine, ‘kakolum’ significa la petjada que es deixa sobre la terra durant l’acció de caminar. Amb l’objectiu de deixar rastre, l’entitat va néixer l’any 2017 fruit del vincle dels seus creadors amb les comunitats de la regió de Casamance. L’entitat promou una cooperació responsable en la que els beneficiaris dels projectes tenen un rol principal en la forma en la que es duen a terme les accions i en el seu significat. L’objectiu principal de l’associació és contribuir a millorar les condicions de vida de la població de la regió senegalesa de Casamance. L’entitat centra la seva intervenció en la defensa, la promoció i la garantia del dret de les dones, en l’agricultura sostenible i en la seguretat alimentària i en la conservació del medi ambient.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de l’Associació per a la cooperació al desenvolupament Kakolum.