Organitzador: Fundació Aspace Catalunya.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/06/2021 – 31/03/2022.

 

Els beneficis de les eines de rehabilitació basades en la tecnologia en el tractament de persones amb paràlisi cerebral o altres patologies del desenvolupament neurològic

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat amb la Fundació Aspace Catalunya amb la finalitat d’aplicar els beneficis de les eines de rehabilitació basades en la tecnologia en el tractament de persones amb paràlisi cerebral o altres patologies del desenvolupament neurològic. La iniciativa té l’objectiu de promoure la independència de persones amb aquests trastorns per tal d’aconseguir que cadascuna d’elles incrementi el seu benestar físic i intel·lectual a fi de poder participar en la societat d’acord amb els seus desitjos, necessitats i capacitats.

Els dispositius de rehabilitació basats en la tecnologia permeten que els professionals mèdics puguin aplicar un tractament personalitzat als pacients. En aquest sentit, fomenten que es pugui centrar l’atenció en els objectius específics de cadascun dels usuaris, en funció de la seva edat, necessitats, capacitats i de l’etapa concreta de la rehabilitació en la que es trobin. Així mateix, es garanteix que els pacients s’exercitin en el seu grau de rendiment òptim, facilitant una adaptació de la teràpia en relació als seus progressos, i que augmentin la seva motivació vers el tractament.

 

La iniciativa ha permès adquirir i implantar dispositius d’un dels líders mundials en el desenvolupament d’eines de rehabilitació basades en la tecnologia

La col·laboració entre la Ramon Molinas Foundation i la Fundació Aspace Catalunya ha permès obtenir i implantar dispositius de Tyromotion, un dels líders mundials en el desenvolupament d’eines de rehabilitació basades en la tecnologia. El programa ha facilitat l’adquisició d’una eina per a la rehabilitació de les extremitats superiors i inferiors i d’un altre giny per entrenar el control postural.

L’eina per a la rehabilitació de les extremitats superiors i inferiors, batejada comercialment com a Pablo, ofereix una dotzena de dispositius que permeten la realització de teràpies intensives específiques pel cap, el tors, els braços, els avantbraços, les mans, els dits, les cames o els peus. L’adherència dels seus sensors, i la capacitat de realitzar un entrenament unilateral o bilateral, concedeixen l’oportunitat de mesurar el rang i les forces resultants de diversos patrons de moviment de les parts del cos mencionades. Per una altra banda, TYMO és el giny que permet entrenar el control postural d’una forma específica i sensible. L’eina permet exercitar la motricitat fina i gruixuda, les rotacions i la coordinació òcul-manual i motriu global gràcies a una rehabilitació que contempla la interacció amb aplicacions i amb objectes reals.

Les tecnologies adquirides s’adapten a qualsevol pacient i son de fàcil manipulació. Així mateix, els ginys disposen d’una base de dades que permet monitoritzar i registrar d’una forma objectiva els entrenaments dels usuaris i recuperar-ne les estadístiques i progressos per mitjà d’un sistema d’informes.

 

Un miler de persones es beneficiaran de la iniciativa

El Servei de Rehabilitació de la Fundació Aspace Catalunya atén anualment a un miler de persones amb paràlisi cerebral o altres patologies del desenvolupament neurològic. Amb l’objectiu de brindar una atenció integral, l’entitat planteja la intervenció com una etapa de construcció on els pacients, les seves famílies i els professionals mèdics cooperen en la presa de decisions, arribant a un consens sobre la línia terapèutica que es durà a terme.

La totalitat de les dades validades resultants de la iniciativa, des de l’inici del tractament d’un determinat pacient, son proporcionades i compartides amb els diferents professionals mèdics que atenen a la mateixa persona, així com amb el seu entorn familiar i acadèmic, amb l’objectiu de treballar de manera interdisciplinària. Així mateix i paral·lelament, s’avalua la iniciativa amb la finalitat de validar i d’estandarditzar els procediments terapèutics emprats per demostrar-ne empíricament la seva aplicació.

 

La paràlisi cerebral, un trastorn irreversible però no degeneratiu

La paràlisi cerebral és un trastorn permanent del desenvolupament psicomotriu que causa una limitació de l’activitat de la persona afectada. És un trastorn irreversible però no degeneratiu. És a dir, acompanya als afectats durant tota la seva vida per bé que no s’agreuja. Tot i que no existeix cap cura, els símptomes associats a la paràlisi cerebral poden ser tractats i és possible aconseguir un cert grau de desenvolupament en les àrees motores, cognitives, lingüístiques i socials gràcies a l’estimulació i a l’aprenentatge.

El tractament rehabilitador de les persones amb aquests trastorns té l’objectiu d’afavorir l’evolució neuromotriu, assolir les màximes competències funcionals, millorar la capacitat manipulativa, prevenir i tractar les deformitats ortopèdiques al llarg de l’etapa de creixement, augmentar les aptituds del llenguatge i la comunicació, així com evitar els problemes respiratoris secundaris.

En un 94% dels casos, les lesions que provoquen la paràlisi cerebral es poden adquirir des del període fetal fins als quatre anys de vida d’un infant. El 6% restant respon a trastorns produïts per un accident, per un trauma o per una malaltia. A Catalunya hi ha més de 14.000 persones amb paràlisi cerebral. Se’n registren entre dos i tres casos per cada 1.000 nounats, fet que implica la detecció d’entre 120 i 150 casos nous cada any. A l’Estat Espanyol hi ha 120.000 persones amb aquest trastorn.

 

La Fundació Aspace Catalunya, una entitat de referència en el camp de la paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament neurològic

La Fundació Aspace Catalunya és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1961. La institució va néixer fruit de la voluntat d’un grup de pares amb infants afectats per paràlisi cerebral amb la determinació de promoure la investigació, el diagnòstic, la rehabilitació, l’educació i el suport a les persones que presenten aquest trastorn o altres patologies del desenvolupament.

Set anys després de la seva constitució va ser declarada d’utilitat pública. Actualment, amb 60 anys de trajectòria, la Fundació Aspace Catalunya s’ha posicionat com un referent en el si de la societat catalana. Amb el compromís de divulgar el coneixement adquirit durant la seva activitat quotidiana, l’entitat dona suport a les persones amb paràlisi cerebral o altres patologies del desenvolupament neurològic durant tota la seva vida, proporcionant una atenció integral.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Aspace Catalunya.