La iniciativa promou la incorporació i la promoció laboral de joves que han cursat estudis universitaris en el camp de l’acció social.

Projecte Home Catalunya serà l’entitat beneficiària de la quarta edició del programa Promoció Laboral de l’Acció Social (PLAS). Dissenyada i impulsada per la Ramon Molinas Foundation, la iniciativa va néixer amb la finalitat de promoure la incorporació i la promoció laboral dels joves que han cursat estudis universitaris en el camp de l’acció social.

En el marc del PLAS, la Ramon Molinas Foundation detecta projectes d’entitats que precisen la incorporació laboral permanent de professionals de l’àmbit de l’acció social i s’encarrega de cercar els perfils idonis per cobrir les vacants. Amb aquest objectiu, la RMF cerca joves amb una gran vocació social, amb esperit col·laboratiu i proactius i els presenta a les entitats que, en última instància, en decideixen la contractació. D’aquesta manera, les entitats gaudeixen de la incorporació de joves especialment preparats i motivats, capaços de respondre amb solvència els reptes actuals i del futur.

La Ramon Molinas Foundation sufraga el cost d’empresa dels joves durant els sis primers mesos del contracte laboral i els acompanya al llarg d’aquest període per tal d’atendre les seves necessitats. Transcorregut aquest temps, les entitats es comprometen a ampliar el contracte dels joves en el cas que hagin demostrat la seva vàlua.

Gràcies al PLAS, Projecte Home Catalunya gaudirà de la incorporació d’un professional que exercirà d’educador al programa Pis amb Suport. La iniciativa ofereix habitatges supervisats i d’estada limitada a persones en fase de reinserció social. Els immobles són un recurs decisiu per a la rehabilitació de persones que compten amb recursos econòmics limitats o bé tenen la residència familiar allunyada del centre de tractament i del lloc de feina.

Projecte Home Catalunya és una entitat fundada l’any 1995 amb la missió de promoure l’autonomia i la dignitat de les persones a través del tractament, la prevenció i la sensibilització de les addiccions. Amb un equip format per 160 persones, entre professionals i voluntaris, Projecte Home Catalunya garanteix una atenció adequada a qualsevol ciutadà de Catalunya amb problemes de drogodependències, d’alcoholisme i de ludopaties.

La Fundació Surt, la Fundació Marianao i ASSÍS Centre d’Acollida varen gaudir de les tres primeres edicions del programa.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de Projecte Home Catalunya.