Organitzador: Fundació Surt.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/09/2017 – 29/06/2018.

 

Grandioses!, un programa per fomentar l’apoderament i l’envelliment actiu, saludable i en igualtat d’oportunitats de les dones grans

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat per segon any consecutiu amb la Fundació Surt amb l’objectiu de desenvolupar un programa que promou l’apoderament i l’envelliment actiu, saludable i en igualtat d’oportunitats de les dones grans.

Grandioses!, que es va encetar l’any 2016, pretén canviar la percepció de l’envelliment, una etapa de la vida de les persones que sovint es relaciona amb la passivitat, la improductivitat o l’ostracisme. El fil conductor del programa és la memòria col·lectiva. Mitjançant tallers de memòria oral itinerants i col·loquis individuals i grupals, les beneficiaries de l’actuació tracen la memòria històrica dels seus respectius barris gràcies a les seves vivències, als seus records i a les seves aportacions. Els seus testimonis queden reflectits en una sèrie quaderns titulats ‘Dones amb història’, que s’editen i es difonen per preservar la memòria local.

El programa es desenvolupa als barris del Raval (districte de Ciutat Vella, Barcelona), del Besòs (districte de Sant Martí, Barcelona) i de Sant Roc (Badalona) i compta amb la participació d’una seixantena de dones d’entre 60 i 80 anys. Als barris del Raval i de Sant Roc, on l’experiència es va iniciar l’any 2016, les participants han fet de mentores a les seves homòlogues del barri del Besòs i també a d’altres dones grans de la seva comunitat amb l’objectiu que se sumin a la iniciativa.

Grandioses! treballa des d’una dimensió integral i comunitària. Arriba a la ciutadania a través de campanyes de sensibilització. D’aquesta manera, s’han dut a terme accions en activitats festives i culturals com la celebració dels 50 anys de Sant Roc, la Festa Raval Cultural, el Dia Internacional Contra la Violència Masclista i el Dia Internacional de les Persones Grans, entre d’altres.

 

L’apoderament per reforçar l’autonomia, millorar la xarxa social i promoure la participació ciutadana

Partint de l’apoderament, Grandioses! es concep com un procés comunitari adreçat a la millora de la qualitat de vida de les dones grans. La participació als tallers i als col·loquis previstos, on entre totes les participants recuperen la memòria històrica del seu barri, les ajuda a teixir noves relacions amb les seves companyes i amb l’entorn i fomenta que se sentin valorades per la societat.

Així mateix, Grandioses! serveix per prevenir situacions de discriminació per edat, gènere, raça o religió, per afavorir la igualtat d’oportunitats i per detectar i acompanyar a les dones que pateixen situacions d’exclusió o aïllament. No obstant, el programa dona resposta a qualsevol necessitat que es detecti.

 

La Fundació Surt, una entitat amb més de vint anys d’experiència

La Fundació Surt va néixer l’any 1993 com a Associació de Dones per a la Inserció Laboral. Des dels seus inicis, l’activitat de l’entitat se centra prioritàriament en les dones, especialment en aquells col·lectius que es troben en una situació de major vulnerabilitat i risc d’exclusió.

La finalitat de la Fundació Surt és treballar per fer realitat els drets econòmics, culturals i socials de les dones, eradicant les discriminacions i fomentant el seu apoderament, la seva autonomia i el seu lideratge des d’una visió transversal. L’entitat vol esdevenir un projecte socialment transformador, compromès amb les dones en el seu esforç per construir una societat amb equitat de gènere. Una societat en la que homes i dones siguin iguals en drets i oportunitats, sense discriminacions ni subordinacions.

 

L’entramat de dones que constitueix la població de més de 65 anys, un dels col·lectius més vulnerables de la societat

El 18,7% de la població de Catalunya té més de 65 anys. Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a Catalunya hi ha 1.396.939 persones que superen aquesta edat. Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys, l’augment de l’esperança de vida i la disminució de la natalitat han provocat un increment molt significatiu del pes de les persones grans a la societat. Si discriminem les xifres per sexes, les dones amb més de 65 anys superen en 200.000 habitants als homes que es troben en la mateixa franja d’edat, adquirint un pes respecte el total de la població femenina d’un 20,8%.

L’esperança de vida a Catalunya està per sobre dels vuitanta anys i l’Idescat vaticina que seguirà augmentant als propers lustres tal com ho ha fet en les darreres dècades. D’aquesta manera, es passarà d’una mitjana de 85,4 anys entre les dones i de 79,8 anys entre els homes, l’any 2012, als 90,2 anys i als 85,3 anys, respectivament, al 2051. El col·lectiu de població de més de 65 anys continuarà caracteritzant-se per la presència d’un major número de dones que d’homes de la mateixa edat.

Avui dia, l’entramat de dones que constitueix la població de més de 65 anys és un dels col·lectius més vulnerables de la societat. Un segment de població que fruit de les característiques socioeconòmiques a les que ens hem vist sotmesos en els últims anys ha d’afrontar més obstacles que abans. Les dificultats econòmiques, la soledat, la inseguretat, la discriminació, la violència masclista, la manca de protecció jurídica, l’escletxa digital i la falta de voluntaris per atendre correctament a les dones que no tenen cap mena de xarxa fan que el programa Grandioses! esdevingui un gran actiu pel progrés de les beneficiaries i pel progrés de la societat.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Surt.