Organitzador: Fundació Comtal.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 14/09/2021 – 31/07/2022.

 

L’Espai tecnològic per a la transformació social, una iniciativa de capacitació en competències transversals i tecnològiques dirigit a infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat socioeconòmica

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Comtal per promoure l’Espai tecnològic per a la transformació social, una iniciativa que esperona la motivació i l’aprenentatge d’infants, d’adolescents i de joves en situació de vulnerabilitat socioeconòmica amb la finalitat d’acompanyar el seu desenvolupament integral i de millorar el seu nivell d’ocupabilitat per afavorir-ne la continuïtat formativa i/o la inserció laboral.

El programa s’erigeix com un espai de capacitació en competències transversals i tecnològiques per infants, adolescents i joves. L’Espai tecnològic per a la transformació social se centra en la programació i en la fabricació digital amb l’objectiu d’impulsar vocacions científiques i tecnològiques –en el que es coneix com a àrees STEAM per les sigles en anglès– i es desenvolupa gràcies a l’aplicació de metodologies de treball com el Design Thinking o com l’aprenentatge basat en projectes.

La iniciativa es presenta com un espai d’oportunitats educatives que brinda una resposta integrada a totes les accions d’acompanyament, d’orientació i d’ensenyament amb la voluntat que els usuaris tinguin un indret de referència on desenvolupar el seu projecte de formació i de vida. Així mateix, pretén promoure l’èxit escolar dels beneficiaris impulsant metodologies innovadores i de competència tecnològica.

 

El programa, que té més d’un centenar de participants, es basteix a través de quatre perspectives

L’Espai tecnològic per a la transformació social, en el que participen 120 infants, adolescents i joves, es basteix a través de quatre perspectives: formativa i d’aprenentatge, tecnològica, comunitària i sostenible. En primer lloc i des de la perspectiva formativa, el programa de la Fundació Comtal pretén fomentar l’aprenentatge dels usuaris des de la curiositat, l’experimentació i l’enginy amb la finalitat de motivar-los per tal d’afavorir-ne la continuïtat formativa i/o la inserció laboral. A continuació, la iniciativa s’aborda des d’una perspectiva tecnològica que posa a disposició dels beneficiaris una talladora làser, una talladora de vinil, una impressora 3D, kits de robòtica, així com eines per programar en Arduino, Scratch o Makeblock, entre d’altres.

La tercera perspectiva està relacionada amb l’acció comunitària. L’Espai tecnològic per a la transformació social compta amb la col·laboració d’entitats del districte de Ciutat Vella que presenten problemàtiques als participants de la iniciativa amb la finalitat d’esperonar-los per tal que trobin solucions gràcies a la creativitat i als diferents elements de l’aula. D’aquesta manera, es treballen les sinergies entre la gent jove i el seu entorn proper per tal de desenvolupar actituds i comportaments que els converteixin en agents actius de la societat. Per últim i des de la perspectiva sostenible, el programa promou la reutilització, la reparació i el reciclatge, fomentant l’aprenentatge i la materialització del concepte ‘economia circular’.

 

La Fundació Comtal, una entitat que desenvolupa projectes per la inclusió social d’infants, d’adolescents i de joves que pateixen situacions de vulnerabilitat socioeconòmica i que resideixen al Casc Antic de Barcelona

Fundada l’any 1994, la Fundació Comtal duu a terme projectes socioeducatius al servei de la comunitat amb la finalitat d’estimular el desenvolupament personal i comunitari, tot afavorint els processos orientats a la inclusió social d’infants, d’adolescents i de joves que pateixen situacions de vulnerabilitat socioeconòmica i que resideixen al Casc Antic de Barcelona.

Amb la fermesa que qualsevol infant, adolescent o jove ha de tenir l’oportunitat de desenvolupar el seu projecte vital sense estar limitat pel context on ha nascut, l’entitat té la missió de fomentar el desenvolupament integral dels seus usuaris, de capacitar-los per a l’exercici d’activitats professionals i de formar-los per viure, per conviure i per participar activament en la vida social i cultural.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Comtal.