Organitzadors: Fundació Pare Manel i Associació Esportiva Babar.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/09/2019 – 19/06/2020.

 

L’Associació Esportiva Babar, el futbol sala per promoure la integració social

L’Associació Esportiva Babar és una entitat esportiva vinculada a la Fundació Pare Manel que participa en la vida social del districte barceloní de Nou Barris. El projecte, que ha comptat amb la col·laboració de la Ramon Molinas Foundation, fomenta la integració social dels infants i dels joves mitjançant la pràctica esportiva del futbol sala.

La tasca social i educativa de l’associació té la finalitat principal de transformar l’ambient personal i social en el que es desenvolupen els infants i els joves dels barris de la Guineueta, Canyelles, Roquetes, Verdum, Prosperitat i Trinitat Nova. Aquest objectiu s’aconsegueix gràcies a la pràctica competitiva del futbol sala i a la formació d’equips on els infants i els joves es relacionen entre ells, amb els entrenadors i els delegats, que s’erigeixen com a referents educatius per als participants.

L’Associació Esportiva Babar té 17 equips. D’aquests, 11 són escolars ─2 dels quals són de bàsquet─ i els 6 restants, federats. Els conjunts estan integrats per un total de 200 infants i joves amb edats compreses entre els 6 i els 18 anys. A través de la pràctica esportiva, els participants treballen valors com la responsabilitat, el respecte, l’amistat o la creativitat. El projecte compta amb la feina d’una cinquantena de persones entre entrenadors, delegats, coordinadors i col·laboradors i, durant la temporada 2019-2020, s’ha dut a terme a l’Institut Escola Antaviana, a l’Institut La Guineueta i a l’Institut Escola Turó de Roquetes degut a les obres de reforma de la pista del Complex Esportiu La Guineueta.

 

La pràctica del futbol sala com a eina de desenvolupament personal

Els integrants de l’Associació Esportiva Babar són infants i joves del districte de Nou Barris que pateixen algun tipus de dificultat o carència. No obstant, malgrat tenir una atenció especialitzada cap al col·lectiu d’infants i de joves més vulnerables, el club vetlla per ser un centre esportiu inclusiu. Dóna cabuda a tots els perfils d’infants i de joves de la zona.

L’entitat té en compte la diversitat de les problemàtiques dels seus integrants per incidir-hi. Els participants poden obtenir un òptim desenvolupament personal gràcies al futbol sala ja que la seva pràctica comporta beneficis a nivell físic i psicològic. Així mateix, compleix també funcions socialitzadores ja que afavoreix l’intercanvi de relacions personals.

D’altra banda, la pràctica esportiva vinculada a un club de l’entorn proper dels participants té uns valors especialment significatius pels barris amb problemàtiques socials. En primer lloc, porta als infants i als joves a descobrir una actitud de servei fruit de percebre que la seva autonomia està condicionada per la dels altres. En segon lloc, la pràctica del futbol sala propicia una convivència més personal, pròpia d’un col·lectiu amb uns alts nivells de comprensió mútua. Finalment, es consciencien cap a la qualitat de les accions. S’acostumen a aprofundir amb responsabilitat i maduresa en el què, el per què i les conseqüències del propòsit de fer bé les coses.

 

L’Associació Esportiva Babar, un equip nascut per fer pinya

L’Associació Esportiva Babar considera la seva tasca educativa com un element més del conjunt de la xarxa social. Per aquest motiu, treballa partint de la dinamització comunitària i a dos nivells: des de la coordinació amb altres entitats de la resta del districte i des del foment del protagonisme dels nens i dels joves en la transformació del seu barri. També cal destacar que l’Associació Esportiva Babar educa per la igualtat de les persones al marge del seu sexe. En les categories esportives inferiors, els equips dels infants són mixtos.

L’entitat ajuda als seus integrants a avançar cap a una autonomia personal i fomenta la responsabilitat de les pròpies decisions. S’aferra a la proximitat i al vincle veïnal per teixir una xarxa comunitària i empra la recepta amb la qual progressar: fer pinya. Amb aquesta premissa, els jugadors del club són capaços de veure com fer de la diferència, una suma. Se senten útils, s’ajuden, cooperen i sumen els seus esforços pel bé de l’equip i del seu propi progrés. Així mateix, aquesta pinya es fa extensible a les famílies dels jugadors, que participen en la vida social del club. L’Associació Esportiva Babar esdevé un espai de relació i convivència molt enriquidor i ha aconseguit un alt sentiment de pertinença.

El sentiment de pertinença que s’ha creat gràcies als valors que ha traspuat l’entitat en els seus més de 30 anys d’existència ha propiciat que els cossos tècnics dels 17 equips del club estiguin formats per antics jugadors i jugadores que actualment estan assumint les tasques d’entrenadors-educadors. Aquests són un element fonamental pel funcionament del club i són l’expressió del seu tarannà. Són uns agents de canvi social que imprimeixen a la seva tasca el valor afegit de la gratuïtat, l’afecte, la proximitat, la neutralitat, l’estímul i el testimoniatge dels valors ètics del club. El voluntariat arriba a la seva màxima expressió gràcies al desplegament d’aquests valors que els fan créixer com a persones, fan créixer als destinataris de l’actuació, fan créixer als altres col·laboradors de l’entitat i fa créixer, en definitiva, la missió de l’Associació Esportiva Babar.

 

La Fundació Pare Manel, una entitat compromesa amb la vulnerabilitat social

Creada l’any 2004, la Fundació Pare Manel és una institució sense ànim de lucre arrelada al districte de Nou Barris de Barcelona que desenvolupa i lidera projectes d’acció social i educatius. L’entitat treballa amb aquelles persones que es troben en una situació de major vulnerabilitat.

L’Associació Esportiva Babar, fundada l’any 1985, s’emplaça dins dels programes d’esport socioeducatiu de la Fundació Pare Manel. A banda de l’activitat purament esportiva dels equips de l’entitat, el programa engloba una sèrie d’accions com sessions trimestrals de tecnificació, formació i xerrades als entrenadors, estades esportives i rutes o sortides a la natura.

Fora d’aquesta branca d’actuació, la Fundació Pare Manel ofereix un programa d’acció educativa integral a la infància i a l’adolescència, un programa de suport escolar, un programa de lleure educatiu, un programa d’inserció laboral adreçat a joves i un programa d’acompanyament per a la població reclusa.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Pare Manel.