Organitzador: Associació per la Vida Independent (AVI).

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/06/2020 – 31/03/2021.

 

Millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, l’objectiu de la iniciativa

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb l’Associació per la Vida Independent (AVI) amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia de les persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. La iniciativa, que es duu a terme a la ciutat de Barcelona, valora als beneficiaris de l’actuació de forma integral tenint en compte el seu quadre clínic, el seu estat psicològic i l’entorn en el que viuen per tal de brindar-los solucions personalitzades.

Els beneficiaris de l’actuació són persones grans, derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, que no poden realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, que no disposen de recursos econòmics i que requereixen d’ajuda immediata. La iniciativa, que compta amb la col·laboració d’altres entitats i institucions, prescriu i proporciona productes de suport i realitza adequacions a les llars de les persones grans. A banda de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia, el programa els permet viure amb seguretat i dignitat, al seu propi domicili.

 

El procés de prescripció de productes de suport i de realització d’adequacions a les llars

Després de la derivació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació per la Vida Independent realitza la primera trucada i recull les necessitats i les limitacions que presenta l’usuari en el seu dia a dia. A continuació, es programa una visita al Centre de Vida Independent (CVI) que l’entitat té a la ciutat comtal. Durant la visita a les instal·lacions, s’ensenyen, s’expliquen i es valoren els productes de suport més adequats per la mobilitat, les activitats bàsiques de la vida diària, la comunicació i la seguretat. Els productes de suport són ginys especialment concebuts per prevenir, per promoure l’autonomia de les persones que tenen qualsevol limitació i per facilitar les tasques dels cuidadors.

Un cop acabada la visita, es programa una trobada al domicili de l’usuari per estudiar la idoneïtat dels productes de suport aconsellats i per estimar, paral·lelament, la realització d’adequacions a la llar. Pel que fa a aquesta tipologia d’intervencions, es tracta d’adaptar l’interior dels habitatges, en el cas que sigui necessari, eliminant les barreres arquitectòniques per facilitar l’autonomia personal en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària. Aquestes actuacions són més complexes, requereixen un temps d’execució més llarg i representen un cost econòmic elevat.

Per realitzar les adaptacions a les llars, l’Associació per la Vida Independent disposa d’un equip de professionals experts, que valora les necessitats de cada persona per tal que les actuacions s’ajustin a la seva realitat i a la de la seva família. L’equip de la iniciativa està format per professionals de diferents àmbits: fisioterapeutes, logopedes, pedagogs, terapeutes ocupacionals, treballadors socials i arquitectes, que garanteixen les intervencions en la vessant funcional i en la vessant constructiva. Així mateix, l’entitat tramita els requisits administratius i s’encarrega de la contractació de l’empresa que executa les reformes. Per últim, els professionals de l’Associació per la Vida Independent formen als beneficiaris de l’actuació sobre els productes de suport proporcionats i en realitzen un seguiment.

 

L’Associació per la Vida Independent, una entitat creada al 2007 amb la voluntat de promoure l’ús dels productes i les tecnologies de suport

L’Associació per la Vida Independent és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2007 per promoure l’ús dels productes i les tecnologies de suport amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones grans, del col·lectiu de persones amb discapacitat o d’aquelles persones que tenen qualsevol tipus de dependència, així com dels seus familiars i/o cuidadors.

L’entitat va inaugurar l’any 2008 el Centre de Vida Independent amb la finalitat de materialitzar la seva missió i d’esdevenir un referent en la promoció de l’autonomia personal a Catalunya. L’equipament, ubicat a Barcelona, disposa de tres àrees. L’Àrea d’Habitatge reprodueix l’entorn d’una llar de forma fidedigna per assessorar i oferir productes i tecnologies de suport en el marc d’un habitatge digital accessible. En segon lloc, l’Àrea d’Atenció Personalitzada brinda una atenció enfocada a les necessitats de cadascun dels usuaris de l’entitat. Finalment, el CVI disposa de l’Àrea d’Investigació i de Serveis on es desenvolupen programes d’investigació aplicats a l’assistència o al suport de les persones.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de l’Associació per la Vida Independent.