La iniciativa té l’objectiu de millorar la qualitat de vida, de fomentar l’autonomia i de promoure la seguretat de persones grans per tal d’afavorir que puguin viure i envellir a casa seva.

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Privada Avismón-Catalunya amb la finalitat de millorar la qualitat de vida, de fomentar l’autonomia i de promoure la seguretat de persones grans per tal d’afavorir que puguin viure i envellir a casa seva. Envellir a casa, que preveu atendre a més de 700 usuaris, dona resposta a les necessitats de persones grans amb problemes socioeconòmics que pateixen solitud o aïllament i que resideixen a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Envellir a casa compta amb dues línies d’actuació. En primer lloc, els beneficiaris de la iniciativa gaudeixen de l’acompanyament i del suport emocional que brinden els professionals i les persones que formen part del programa de voluntariat de l’entitat. Per una altra banda i de forma paral·lela, el programa proporciona serveis domiciliaris gratuïts.

Pel que fa als acompanyaments, la Fundació Privada Avismón-Catalunya disposa de 600 persones voluntàries i ofereix quatre propostes diferents per atendre les necessitats dels beneficiaris de la iniciativa. L’entitat brinda acompanyaments setmanals, on els voluntaris visiten de forma regular als usuaris i n’esdevenen el seu referent; acompanyaments per anar al metge o per realitzar encàrrecs i tràmits burocràtics; acompanyaments a les activitats grupals que organitza la mateixa Fundació Privada Avismón-Catalunya; i atenció i seguiment telefònic.

Per una altra banda, Envellir a casa proporciona serveis de caràcter domèstic com la neteja, la preparació d’àpats, l’assistència en la higiene personal, el control del rebost o la realització de petits arranjaments a la llar. Finalment, el programa facilita serveis professionals de suport psicològic, de fisioteràpia i de podologia. Les prestacions que perceben cadascuna de les persones beneficiaries de la iniciativa donen resposta a les seves necessitats, són gratuïtes i s’acorden de forma consensuada entre els diferents agents que participen en la iniciativa.

La Fundació Privada Avismón-Catalunya té la missió de promoure el benestar, la integració social, la millora de la qualitat de vida i la protecció dels drets fonamentals de les persones grans. Creada l’any 1996, l’entitat acompanya a les persones grans en el seu procés vital d’envelliment i d’autocura, pal·liant el seu aïllament i la seva solitud.

 

Més informació a Acció Social.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Privada Avismón-Catalunya.