El Projecte Gènere és una iniciativa transversal que millorarà l’accés als diferents programes de tractament de drogodependències, d’alcoholisme i de ludopaties que ofereix l’entitat.

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb Projecte Home Catalunya amb la finalitat de promoure l’atenció específica a les dones amb problemes d’addiccions. El Projecte Gènere millorarà l’accés als diferents programes de tractament de drogodependències, d’alcoholisme i de ludopaties que brinda l’entitat.

Les dones amb addiccions formen part d’un col·lectiu que pateix una major invisibilització, més estigma social i que presenta una gravetat superior en la seva dependència. Al llarg del 2018, només un 14% de les persones en tractament a Projecte Home Catalunya van ser dones. Aquest percentatge tan reduït respon a la dificultat que tenen per accedir als programes de l’entitat degut al doble estigma que pateixen. A les dones amb addiccions se les assenyala per consumir drogues i se les culpabilitza per incomplir amb els rols tradicionalment atribuïts al sexe femení. Així mateix, les dones que accedeixen a un programa de tractament a Projecte Home Catalunya ho fan amb un major deteriorament que els homes i amb un consum més cronificat.

El Projecte Gènere és un programa transversal. Entre d’altres, la iniciativa crearà un espai residencial d’atenció terapèutica per a vuit dones. Aquesta acció permetrà fomentar la cohesió i la solidaritat entre usuàries, acollirà a dones amb fills a càrrec per tal de propiciar la conciliació de l’atenció de les addiccions amb la maternitat i facilitarà la detecció d’usuàries víctimes de maltractaments, d’abusos sexuals o amb trastorns alimentaris, entre d’altres problemàtiques, per afavorir-ne una atenció específica i directa.

D’altra banda, el Projecte Gènere preveu dur a terme accions específiques en matèria d’inserció sociolaboral enfocades a sectors amb una gran presència de treball femení i establir relacions amb empreses per tal de promoure la contractació d’usuàries de l’entitat. A més a més, el projecte inclou treballar amb perspectiva de gènere amb els homes usuaris de Projecte Home Catalunya amb l’objectiu de prevenir la violència contra les dones i comprèn l’atenció de les parelles dels homes usuaris, que posseeixen un rol de cura molt actiu.

Projecte Home Catalunya és una entitat fundada l’any 1995 amb la missió de promoure l’autonomia i la dignitat de les persones a través del tractament, la prevenció i la sensibilització de les addiccions. Amb un equip format per 160 persones, entre professionals i voluntaris, Projecte Home Catalunya garanteix una atenció adequada a qualsevol ciutadà de Catalunya amb problemes de drogodependències, d’alcoholisme i de ludopaties. Des de la seva creació, l’entitat ha ajudat a més de 22.000 persones.

 

Més informació a Acció Social.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de Projecte Home Catalunya.