Beques i premis

Màster en Gestió Empresarial (Programa Citius)

La Ramon Molinas Foundation va oferir dues beques per cursar el Màster en Gestió Empresarial (Programa Citius) a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs acadèmic 2013-2014.

Diplomatura de Postgrau en Iniciació Professional a l’Empresa

La Ramon Molinas Foundation va oferir una beca per cursar la Diplomatura de Postgrau en Iniciació Professional a l’Empresa (Programa Citius) a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs acadèmic 2013-2014.