Actuacions en curs

Programa de suport i acompanyament domiciliari per a pacients en etapa final de vida amb necessitats socials 2021

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Paliaclinic per acompanyar a pacients en fase final de vida i en situacions de vulnerabilitat socioeconòmica per tal que puguin afrontar el procés de forma digna i al seu propi domicili.

Viure després d’un ictus

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundació Ictus amb la finalitat d’atendre a persones que han patit un ictus, i a les seves famílies, per tal de millorar la seva qualitat de vida i de promoure la seva autonomia.

Suport en els domicilis 2021

La Ramon Molinas Foundation dona suport a la Fundació Roure amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones grans en situació de vulnerabilitat socioeconòmica gràcies a accions concretes als seus propis domicilis.